Zobrazení: 425

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

dovolte, abychom Vás informovali o aktuální situaci v Domově pro seniory.

Po testování uživatelů služeb na oddělení B v tomto týdnu bylo zjištěno několik nových případů pozitivity na přítomnost viru SARS-CoV-2 (rodinní příslušníci všech pozitivně testovaných byli vyrozuměni). Taktéž přibylo několik pozitivně testovaných zaměstnanců. Bylo proto rozhodnuto, že karanténa celého oddělení bude prodloužena, a to nejméně do 22. 12. 2020, kdy budeme znát výsledky další sady testování prostřednictvím PCR testů. O výsledcích a případných dalších krocích Vás budeme informovat na webových stránkách organizace. Do té doby, bohužel, nemůžeme rozhodnout, jak budou probíhat případné návštěvy u seniorů z tohoto oddělení, ani jejich potencionální opuštění areálu Domova – dokud jsou uživatelé v karanténě nebo izolaci, není ani jedna z těchto variant možná.

Bohužel se nám v tomto týdnu opětovně projevila nákaza i na oddělení A, v současné době je tedy karanténa v 1. a 4. patře budovy A. Ani u uživatelů služeb žijících v těchto patrech tedy v současné chvíli nejsou návštěvy možné, nepřipadá zatím do úvahy ani opuštění areálu uživatelem z této karanténní zóny. Část uživatelů služeb z oddělení A však již nemocí COVID-19 prošla, dotyční senioři mají tedy možnost přijímat návštěvy za dodržení stanovených opatření (průběh a náležitosti návštěvy jsou uvedené v Pokynech pro návštěvy, viz záložka O nás / Ke stažení na těchto stránkách).

Závěrem bychom Vás chtěli ujistit, že jsme si vědomi, jak moc Vám a hlavně našim seniorům vzájemný kontakt s blízkými osobami chybí obzvláště nyní v době kolem Vánoc, a děláme, co je v našich silách, abychom jim ulehčili situaci. Pro všechny pracovníky jsou tyto dny také velmi zatěžující, pracují stále v oslabených počtech a v ochranných pomůckách, čelí dnes a denně velkému tlaku. Také vedení organizace je v současné době plně zaměstnáno krizovým řízením a zaváděním důležitých opatření souvisejících s každodenním chodem organizace v krizové situaci na jednotlivých odděleních a službách. Zároveň se snažíme sledovat a zohledňovat všechna neustále a rychle se měnící nařízení a opatření Vlády a ministerstev a nadřízených orgánů. Prosíme proto, sledujte aktuální informace na našich webových a facebookových stránkách a zvažujte, je-li nutné telefonovat s některými dotazy na jednotlivá oddělení či přímo ředitelce organizace. Uvědomte si, prosím, že při počtu 196 uživatelů našich pobytových služeb Vás jsou stovky (cca 700-800 a víc), kdo byste chtěli řešit tyto záležitosti a není v našich silách vše s Vámi vykomunikovat osobně či telefonicky.

Velmi nám záleží na tom, abychom poskytli Vašim blízkým, ať jsou nemocní či zdrávi, náležitou péči a podporu a abychom tuto nelehkou situaci všichni společně překonali a znovu mohli nacházet radost v prosté lidské pospolitosti a soudržnosti. Moc se na tu dobu těšíme společně s Vámi.

Mgr. Dana Indráková

17. 12. 2020