Připomínky a stížnosti

Připomínky, podněty a stížnosti, které se týkají poskytovaných služeb, může uživatel v písemné formě vhodit do schránek pro podávání stížností, nebo se obrátit na příslušné pracovníky  zařízení (ředitelka, vrchní a staniční sestra, sociální pracovnice) či nadřízené orgány – podrobné informace o možnostech podání stížností a připomínek, včetně kontaktů na nadřízené orgány a instituce zabývající se řešením stížností, jsou uváděny na nástěnkách.