Ochrana osobních údajů

 

Při zpracování a ochraně osobních údajů našich uživatelů služeb, pracovníků i třetích osob postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a adaptačního zákona pro ochranu osobních údajů v české legislativě.