O nás

Sociální služby Vyškov jsou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Organizace poskytuje sociální služby v souladu se Zákonem o sociálních službách těm lidem, kteří naši pomoc, péči a podporu potřebují, jsou na ní závislí a bez ní by se neobešli ani za pomoci jiných, terénních, sociálních služeb. Při poskytování služeb našim uživatelům máme jednotný cíl:

  • zachovávat lidskou důstojnost uživatelů služeb,
  • při práci s nimi vycházet z jejich individuálních potřeb,
  • motivovat uživatele služeb k aktivitě,
  • zlepšit nebo alespoň co nejdéle zachovat jejich soběstačnost,
  • poskytovat služby v jejich zájmu a v náležité kvalitě.

SSV, p.o. v sobě spojují dvě sociální služby - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Podrobné informace o poskytovaných službách uvádíme zde na webových stránkách v jednotlivých sekcích týkajících se konkrétní služby.

Ve všech službách usilujeme o stálé zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků, kteří přistupují k uživatelům partnersky a hájí jejich lidská práva.