Zobrazení: 431

ORGANIZACE NÁVŠTĚV V SSV,p.o.

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

Dovolte, abychom Vás informovali o organizaci a průběhu návštěv u uživatelů služeb v Domově pro seniory. Mnozí z Vás již na tyto informace netrpělivě čekáte, omlouváme se Vám tedy za pozdní zveřejnění - děláme, co je v našich silách, abychom v takto krátkém čase od přijetí opatření nastavili jeho aplikaci i za aktuální složité situace na jednom z oddělení.

Návštěvy budou, stejně jako v letním období, umožněny pouze po předchozím telefonickém objednání nebo vyplnění elektronického objednacího formuláře na webových stránkách v sekci NÁVŠTĚVY.

Nejdůležitějším pravidlem pro návštěvníky je fakt, že návštěvy mohou být umožněny pouze pro ty osoby, které:

v průběhu 48 hodin před zahájením návštěvy absolvovaly RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

anebo

- v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID –19 a doloží o tom doklad (originál nebo ověřenou kopii).

Vzhledem k aktuální situaci v naší organizaci, kdy je jedno z oddělení v karanténě a máme dlouhodobě snížené stavy zdravotnických pracovníků, není prozatím v našich silách zajišťovat testování veřejnosti na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2. Je tedy nutné, abyste si provedení testu zajistili na odběrových místech, případně u svého lékaře. Seznam odběrových míst naleznete v tomto odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Všichni návštěvníci jsou povinni mít po celou dobu návštěvy zakrytá ústa a nos vlastním respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy – připravte si tedy, prosím, před návštěvou vlastní respirátory.

Bližší informace a podrobnosti k organizaci návštěv naleznete v příloze tohoto sdělení a také v sekci O nás / Ke stažení na našich webových stránkách. 

Vzhledem k probíhající nákaze a karanténě na oddělení B nebudou prozatím návštěvy uživatelů služeb na tomto oddělení umožněny. O průběhu situace Vás budeme informovat a návštěvy umožníme, jakmile to situace dovolí. Dokud však bude oddělení B izolované, budou platit pouze individuální výjimky schválené vedením organizace v případě terminálního stadia onemocnění nebo výrazného zhoršení psychického stavu uživatele služeb a podobně (viz předchozí sdělení o výjimkách ze zákazu návštěv).

V příloze sdělení najdete také Doporučený postup č. 17/2020 MPSV, na základě kterého jsou návštěvy organizovány.

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedených pokynů a opatření.

 

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

Vyškov, 4. 12. 2020

 

Zobrazení: 451

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH A VÝJIMKY Z NĚJ

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich seniorů,

na základě množících se dotazů Vás chceme informovat, že zákaz návštěv v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem, vyhlášený nařízením Vlády dne 8. 10. 2020 (celé znění nařízení viz příloha), stále trvá a bude trvat po celou dobu nouzového stavu.

Ze zákazu návštěv existují možné výjimky, kdy může být za nutných hygienických opatření návštěva povolena.

Nařízení Vlády stanovuje následující možné výjimky ze zákazu návštěv:

- návštěvy u uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

- návštěvy u uživatelů sociálních služeb se zdravotním (mentálním či kombinovaným) postižením,

- návštěvy u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,

- návštěvy u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Výjimečnost situace uživatele služeb, která si vyžaduje udělení výjimky ze zákazu návštěv, posuzují vždy zdravotní a sociální pracovníci zařízení nebo praktický lékař, případně nasmlouvaný psychiatr a psycholog – dle povahy situace.

Výjimku ze zákazu návštěv poté potvrzuje ředitel, nebo jím určená osoba. Návštěva povolená na základě výjimky po schválení proběhne za zvýšených protiepidemických opatření, se kterými bude povolená návštěva předem seznámena.

Děkujeme za pochopení a těšíme se s Vámi na dobu, kdy budou návštěvy u našich uživatelů služeb moci opět probíhat bez omezení.

 

Zobrazení: 478

Poděkování za solidaritu

V jednom z posledních příspěvků jsme zveřejnili poděkování za laskavost a pozornosti, které dobrovolníci a příznivci našich seniorů a pracovníků do našeho Domova posílají. 

Je nám potěšení a ctí uvést zde další jména těch, kteří si zasluhují za svoji solidaritu náš dík:

- paní MVDr. Kristína Vrlová a paní Eva Foretová poslaly do Domova sladkosti a vitamíny,

- Klub seniorů Kozlany společně s cukrářskou výrobnou Mopeka Kojátky a zastupitelstvem obce Kozlany se starostou Karlem Pospíšilem poslali našim seniorům a pracovníkům krásný povzbudivý dopis společně se svátečními koláčky,

- společnost MISSIVA, spol. s r.o. prostřednictvím paní Horákové a Sedlákové poskytla pro naše uživatele služeb masážní gely pro stimulaci smyslů,

- žáci Literárně dramatického oboru na ZUŠ Vyškov pod vedením paní Bc. Adriany Marii Štark, DiS. natočili Poetické pásmo pro osamělé a trpící seniory, které předali na flash disku, abychom jej mohli seniorům přehrát a přinesli jim trochu radosti a zábavy do předvánočních dnů,

- firma Pekařství Makovec, s.r.o. věnovala všem pracovníkům SSV, p.o. na službě dne 28. 11. 2020 výborné občerstvení ve formě obložených baget, které naše pracovníky posílily i povzbudily poselstvím solidarity.

Všem jmenovaným patří velké poděkování za to, že myslí i v této složité době na naše seniory i pracovníky a vyjadřují ocenění naší práce - moc si toho vážíme a bereme Vaši sounáležitost jako povzbuzení do dalších dnů.

Zobrazení: 456

Poděkování za laskavost

Pátek 13. 11. byl vyhlášen Dnem laskavosti. Tento den využila spousta dobrovolníků prostřednictvím organizace ADRA k malému obdarování našich seniorů. Jednalo se o drobné kvízy, přáníčka, výrobky či pochutinky a udělaly radost v této složité době. V balíčku byly i dobrůtky pro pracovníky oddělení aktuálně zasaženého bojem s nemocí COVID-19.

Všem zapojeným dobrovolníkům i koordinátorce této aktivity Monice Lauterbachové z organizace ADRA bychom chtěli moc poděkovat - je milé vědět, že i v této nelehké době jsou lidé, kteří myslí na naše seniory i pracovníky.

Navzdory problematické situaci vně i uvnitř naší organizace se však setkáváme s laskavostí nejen v onom jmenovaném dni, ale průběžně, prostřednictvím blízkých našich seniorů. Chtěli bychom zmínit alespoň některé z nich, kteří si také zaslouží naše poděkování: paní Jonášová, paní Hnízdilová a paní Chýlková, které donesly pracovnicím z oddělení A milou podporu ve formě ovoce, čaje, kávy a sladkostí, dokonce i jednorázové nádobí do COVID zóny. 

V neposlední řadě chceme také poděkovat za solidaritu pracovníků z ostatních oddělení, ať už se jedná o zprostředkování nákupů pro uživatele z COVID zóny pracovníky z vedlejšího oddělení B, nebo o vyjádření podpory formou čerstvě napečených koláčků a perníčků od pracovníků Domova se zvláštním režimem. 

Každá taková pozornost je podporou a vzpruhou pro pracovníky, kteří se cele věnují tomu, aby naši senioři na oddělení A prošli i touto krizí zdrávi a v pořádku. Těm patří dík největší.