Zobrazení: 410

NOVÉ INFORMACE O AKTUÁLNÍ SITUACI

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

někteří z Vás, obzvláště ti, kteří máte své blízké v karanténou uzavřených částech Domova pro seniory, zcela jistě již netrpělivě vyhlížíte nové zprávy o aktuální situaci. S potěšením Vám dnes můžeme oznámit, že po posledním plošném testování uživatelů služeb dne 7. 1. 2021 nepřibyly již žádné nové případy pozitivity. Od pondělí 11. 1. 2021 končí tedy karanténa celého oddělení B a v izolaci zůstává jen jedno patro a jeden byt, kde bydlí uživatelé služeb, kteří onemocněním ještě aktuálně procházejí - předpokládaný termín ukončení karantény i v těchto zónách je pondělí 18. 1. 2020.  Na oddělení A již v karanténě nezůstává žádné patro ani byt. 

Od příštího týdne tedy bude možné navštěvovat kromě uživatelů z oddělení A i uživatele z oddělení B, kteří nejsou momentálně v izolaci ani karanténě. Pravidla jsou stejná, jak jsme již uváděli - návštěva musí být dopředu objednána na webových stránkách v záložce Návštěvy nebo telefonicky u sociálních pracovnic. Návštěvníci musí při příchodu prokázat, že byli v průběhu posledních 48 hodin negativně testovaní na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo doložit skutečnost, že v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19. Podrobné informace o organizaci návštěv a všech nutných opatřeních najdete v předchozích oznámeních, v sekci Návštěvy, nebo v záložce O nás / Ke stažení. 

Věříme, že i když je nutná stále spousta opatření a není zdaleka vyhráno, setkání se svými blízkými po tak dlouhé době si jistě užijete. Doufejme všichni společně, že i příští oznámení na těchto stránkách se ponesou ve znamení dobrých zpráv. Těch je nám všem již opravdu zapotřebí!

 

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

8. 1. 2021

Zobrazení: 433

Přáníčka od dětí

Chtěli bychom s Vámi sdílet radost, kterou pro naše seniory i pracovníky vyrobili a přinesli ti nejmenší. 

I když není v současné době možnost osobního setkání, kterým každoročně před Vánocemi děti těší naše uživatele služeb, děti ani letos na seniory v Domově pro seniory nezapomněly. Sešla se nám tak přáníčka rovnou ze dvou škol a krásnou barevností osvěžila adventní dny v našem Domově.

Naše poděkování tak patří žáčkům a paním učitelkám 2.B ZŠ Tyršova a také z MŠ Havlíčkova. Moc děkujeme a těšíme se na osobní setkání v příštím roce!

Zobrazení: 424

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

dovolte, abychom Vás informovali o aktuální situaci v Domově pro seniory.

Po testování uživatelů služeb na oddělení B v tomto týdnu bylo zjištěno několik nových případů pozitivity na přítomnost viru SARS-CoV-2 (rodinní příslušníci všech pozitivně testovaných byli vyrozuměni). Taktéž přibylo několik pozitivně testovaných zaměstnanců. Bylo proto rozhodnuto, že karanténa celého oddělení bude prodloužena, a to nejméně do 22. 12. 2020, kdy budeme znát výsledky další sady testování prostřednictvím PCR testů. O výsledcích a případných dalších krocích Vás budeme informovat na webových stránkách organizace. Do té doby, bohužel, nemůžeme rozhodnout, jak budou probíhat případné návštěvy u seniorů z tohoto oddělení, ani jejich potencionální opuštění areálu Domova – dokud jsou uživatelé v karanténě nebo izolaci, není ani jedna z těchto variant možná.

Bohužel se nám v tomto týdnu opětovně projevila nákaza i na oddělení A, v současné době je tedy karanténa v 1. a 4. patře budovy A. Ani u uživatelů služeb žijících v těchto patrech tedy v současné chvíli nejsou návštěvy možné, nepřipadá zatím do úvahy ani opuštění areálu uživatelem z této karanténní zóny. Část uživatelů služeb z oddělení A však již nemocí COVID-19 prošla, dotyční senioři mají tedy možnost přijímat návštěvy za dodržení stanovených opatření (průběh a náležitosti návštěvy jsou uvedené v Pokynech pro návštěvy, viz záložka O nás / Ke stažení na těchto stránkách).

Závěrem bychom Vás chtěli ujistit, že jsme si vědomi, jak moc Vám a hlavně našim seniorům vzájemný kontakt s blízkými osobami chybí obzvláště nyní v době kolem Vánoc, a děláme, co je v našich silách, abychom jim ulehčili situaci. Pro všechny pracovníky jsou tyto dny také velmi zatěžující, pracují stále v oslabených počtech a v ochranných pomůckách, čelí dnes a denně velkému tlaku. Také vedení organizace je v současné době plně zaměstnáno krizovým řízením a zaváděním důležitých opatření souvisejících s každodenním chodem organizace v krizové situaci na jednotlivých odděleních a službách. Zároveň se snažíme sledovat a zohledňovat všechna neustále a rychle se měnící nařízení a opatření Vlády a ministerstev a nadřízených orgánů. Prosíme proto, sledujte aktuální informace na našich webových a facebookových stránkách a zvažujte, je-li nutné telefonovat s některými dotazy na jednotlivá oddělení či přímo ředitelce organizace. Uvědomte si, prosím, že při počtu 196 uživatelů našich pobytových služeb Vás jsou stovky (cca 700-800 a víc), kdo byste chtěli řešit tyto záležitosti a není v našich silách vše s Vámi vykomunikovat osobně či telefonicky.

Velmi nám záleží na tom, abychom poskytli Vašim blízkým, ať jsou nemocní či zdrávi, náležitou péči a podporu a abychom tuto nelehkou situaci všichni společně překonali a znovu mohli nacházet radost v prosté lidské pospolitosti a soudržnosti. Moc se na tu dobu těšíme společně s Vámi.

Mgr. Dana Indráková

17. 12. 2020

Zobrazení: 452

INFORMACE O AKTUÁLNÍ SITUACI V DOMOVĚ PRO SENIORY

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich seniorů,

opět bychom Vás chtěli informovat o aktuální situaci v Domově pro seniory. V tomto adventním čase pro Vás máme zprávy příznivé i nepříznivé. 
 
S potěšením Vám dnes můžeme říci, že na oddělení A se zatím podařilo nákazu virem COVID-19 díky velkému úsilí všech zapojených pracovníků zvládnout a na oddělení už pro tuto chvíli skončila izolace i karanténa; uživatelé služeb se tak mohou alespoň trochu věnovat předvánočním aktivitám a budete se za nimi za přísných hygienických opatření moci vypravit na návštěvu (bližší informace k návštěvám najdete v předchozím sdělení a v záložce O nás / Ke stažení - Pokyny k návštěvám DpS). 
 
Druhou zprávu dnes oznamujeme s lítostí, protože boj s nákazou se aktuálně přesunul na oddělení B, kde bylo pozitivně testováno několik uživatelů služby. I zde má zatím většina nakažených seniorů mírný průběh nemoci. Okamžitě jsme přijali přísná opatření, nastavili izolační a karanténní zóny a po dobu 10 dnů bude celé oddělení B uzavřeno v karanténě. Po tuto dobu, bohužel, nebudou návštěvy pro uživatele oddělení B umožněny. 
Dne 14. 12. budou všem uživatelům služby provedeny RT-PCR testy na přítomnost viru SARS-CoV-19 a podle výsledků rozhodneme o dalším postupu. 
 
Milí blízcí našich seniorů, víme, že máte o své blízké obavy, prosíme Vás ale o trpělivost a pochopení. Buďte ujištěni, že všechny kontaktní osoby pozitivně testovaných uživatelů služeb sami informujeme a kdyby došlo ke změně zdravotního stavu kohokoliv z nich, dáme neprodleně rodině vědět. Netelefonujte tedy, prosím, ve strachu o zdraví Vašich blízkých na oddělení - pracovníci teď pracují v oslabeném počtu a v ochranných pomůckách a není v jejich silách vyřizovat desítky telefonátů denně. 
 
Budete-li přeci jen potřebovat bližší informace, obraťte se raději prostřednictvím e-mailu na vrchní sestru Evu Juřenovou na e-mailu: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na vedoucí sociálního úseku Mgr. Marcelu Preisovou na e-mailu: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a buďte, prosím, trpěliví - i pro vedení organizace je v současné době situace nyní velmi náročná na organizaci i čas. 
 
Děkujeme Vám za pochopení a podporu, přejeme navzdory nelehké situaci pěkný adventní čas a věříme, že brzy budeme moci napsat jen příznivé zprávy.
 
Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.
 
4. 12. 2020