Zobrazení: 278

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH A VÝJIMKY Z NĚJ

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich seniorů,

na základě množících se dotazů Vás chceme informovat, že zákaz návštěv v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem, vyhlášený nařízením Vlády dne 8. 10. 2020 (celé znění nařízení viz příloha), stále trvá a bude trvat po celou dobu nouzového stavu.

Ze zákazu návštěv existují možné výjimky, kdy může být za nutných hygienických opatření návštěva povolena.

Nařízení Vlády stanovuje následující možné výjimky ze zákazu návštěv:

- návštěvy u uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

- návštěvy u uživatelů sociálních služeb se zdravotním (mentálním či kombinovaným) postižením,

- návštěvy u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,

- návštěvy u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Výjimečnost situace uživatele služeb, která si vyžaduje udělení výjimky ze zákazu návštěv, posuzují vždy zdravotní a sociální pracovníci zařízení nebo praktický lékař, případně nasmlouvaný psychiatr a psycholog – dle povahy situace.

Výjimku ze zákazu návštěv poté potvrzuje ředitel, nebo jím určená osoba. Návštěva povolená na základě výjimky po schválení proběhne za zvýšených protiepidemických opatření, se kterými bude povolená návštěva předem seznámena.

Děkujeme za pochopení a těšíme se s Vámi na dobu, kdy budou návštěvy u našich uživatelů služeb moci opět probíhat bez omezení.

 

Zobrazení: 303

INFORMACE O AKTUÁLNÍ SITUACI

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

je naší nemilou povinností vás informovat, že přes veškeré naše úsilí vynaložené na prevenci rozšíření viru COVID-19 se nákaza nevyhnula ani našemu Domovu pro seniory.

Aktuálně se projevily pozitivní výsledky testů na COVID-19 u některých uživatelů služeb z oddělení A Domova pro seniory - u naprosté většiny z nich probíhá nákaza prozatím bezpříznakově nebo jen s mírnými příznaky.

Přijali jsme nejpřísnější opatření proti dalšímu šíření nemoci, o klienty se stará kvalifikovaný personál, i když i mezi pracovníky nákaza pronikla a pracují tedy v oslabených počtech.

Zároveň bychom vás chtěli ubezpečit, že rodinné příslušníky pozitivně testovaných seniorů jsme informovali telefonicky, nebyli-li jste tedy kontaktováni, znamená to, že vaši blízcí byli testováni s negativním výsledkem. V této souvislosti vás tedy chceme poprosit, abyste v obavách o své blízké pokud možno netelefonovali na oddělení s žádostí o informace, není v silách plně vytíženého personálu pracujícího v ochranných pomůckách tyto telefonáty vyřizovat. Ujišťujeme vás, že případnou nákazu či zhoršení zdravotního stavu bychom s vámi sami konzultovali prostřednictvím zdravotnického personálu. 

Pokud přeci jen budete mít neodkladné otázky týkající se stávající situace v Domově pro seniory, své dotazy směřujte spíše na vrchní sestru (jurenova@socialnisluzbyvyskov.info) nebo vedoucí sociálního úseku (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), nejraději prostřednictvím e-mailové korespondence, a mějte, prosím, trpělivost při čekání na odpověď – i vedení organizace je v této době velmi vytíženo.

Děkujeme za pochopení a přejme si všichni společně hodně sil ke zvládnutí této situace.

 

Mgr. Dana Indráková

27. 10. 2020

Zobrazení: 282

Poděkování za laskavost

Pátek 13. 11. byl vyhlášen Dnem laskavosti. Tento den využila spousta dobrovolníků prostřednictvím organizace ADRA k malému obdarování našich seniorů. Jednalo se o drobné kvízy, přáníčka, výrobky či pochutinky a udělaly radost v této složité době. V balíčku byly i dobrůtky pro pracovníky oddělení aktuálně zasaženého bojem s nemocí COVID-19.

Všem zapojeným dobrovolníkům i koordinátorce této aktivity Monice Lauterbachové z organizace ADRA bychom chtěli moc poděkovat - je milé vědět, že i v této nelehké době jsou lidé, kteří myslí na naše seniory i pracovníky.

Navzdory problematické situaci vně i uvnitř naší organizace se však setkáváme s laskavostí nejen v onom jmenovaném dni, ale průběžně, prostřednictvím blízkých našich seniorů. Chtěli bychom zmínit alespoň některé z nich, kteří si také zaslouží naše poděkování: paní Jonášová, paní Hnízdilová a paní Chýlková, které donesly pracovnicím z oddělení A milou podporu ve formě ovoce, čaje, kávy a sladkostí, dokonce i jednorázové nádobí do COVID zóny. 

V neposlední řadě chceme také poděkovat za solidaritu pracovníků z ostatních oddělení, ať už se jedná o zprostředkování nákupů pro uživatele z COVID zóny pracovníky z vedlejšího oddělení B, nebo o vyjádření podpory formou čerstvě napečených koláčků a perníčků od pracovníků Domova se zvláštním režimem. 

Každá taková pozornost je podporou a vzpruhou pro pracovníky, kteří se cele věnují tomu, aby naši senioři na oddělení A prošli i touto krizí zdrávi a v pořádku. Těm patří dík největší.

 

 

Zobrazení: 316

BALÍČKY PRO VAŠE BLÍZKÉ V DOMOVĚ PRO SENIORY

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,
 
v čase, kdy jsou v Domově pro seniory zakázané návštěvy, spousta z Vás nosí svým blízkým na vrátnici alespoň balíčky jako pozornost. Je to zajisté pěkný nápad, ale prosíme Vás, abyste to s velikostí, obsahem a četností balíčků nepřeháněli - setkáváme se, bohužel, s tím, že balíčky jsou zbytečně objemné a obsahují množství potravin podléhajících zkáze. Uvědomte si, prosím, že Vaši blízcí mají v Domově zajištěnu plnohotnotnou celodenní stravu, nejsou schopní zkonzumovat takové množství potravin navíc a prostory Domova nejsou zařízeny tak, aby bylo možné tu v lednicích a na pokojích skladovat větší množství potravin. Nehledě na to, že při tolika balíčcích je už tak v této situaci dost zatížený personál zatěžován ještě manipulací s balíčky, jejich dezinfekcí, tříděním, skladováním, hlídáním data spotřeby apod.
 
Prosím, berte výše uvedené skutečnosti na vědomí a snažte se jim četnost, objem a obsah balíčků přizpůsobit. Konkrétně to znamená prosbu, abyste balíčky dávali na vrátnici opravdu jen jednou za 1-2 týdny a pokud možno do nich nedávali potraviny podléhající rychlé zkáze a ty, které se musejí skladovat v chladničce. Účel splní jistě i menší, spíše symbolický balíček, který potěší, ale nezatíží. Dále mějte na paměti, že obsah balíčku musí být možné dezinfikovat. Může obsahovat třeba hygienické potřeby - ty se nezkazí a jsou potřeba stále...
 
Děkujeme Vám za pochopení a přejeme pevné zdraví všem!
 
Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.
 
15. 10. 2020