Zobrazení: 276

Přáníčka od dětí

Chtěli bychom s Vámi sdílet radost, kterou pro naše seniory i pracovníky vyrobili a přinesli ti nejmenší. 

I když není v současné době možnost osobního setkání, kterým každoročně před Vánocemi děti těší naše uživatele služeb, děti ani letos na seniory v Domově pro seniory nezapomněly. Sešla se nám tak přáníčka rovnou ze dvou škol a krásnou barevností osvěžila adventní dny v našem Domově.

Naše poděkování tak patří žáčkům a paním učitelkám 2.B ZŠ Tyršova a také z MŠ Havlíčkova. Moc děkujeme a těšíme se na osobní setkání v příštím roce!

Zobrazení: 283

ORGANIZACE NÁVŠTĚV V SSV,p.o.

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

Dovolte, abychom Vás informovali o organizaci a průběhu návštěv u uživatelů služeb v Domově pro seniory. Mnozí z Vás již na tyto informace netrpělivě čekáte, omlouváme se Vám tedy za pozdní zveřejnění - děláme, co je v našich silách, abychom v takto krátkém čase od přijetí opatření nastavili jeho aplikaci i za aktuální složité situace na jednom z oddělení.

Návštěvy budou, stejně jako v letním období, umožněny pouze po předchozím telefonickém objednání nebo vyplnění elektronického objednacího formuláře na webových stránkách v sekci NÁVŠTĚVY.

Nejdůležitějším pravidlem pro návštěvníky je fakt, že návštěvy mohou být umožněny pouze pro ty osoby, které:

v průběhu 48 hodin před zahájením návštěvy absolvovaly RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

anebo

- v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID –19 a doloží o tom doklad (originál nebo ověřenou kopii).

Vzhledem k aktuální situaci v naší organizaci, kdy je jedno z oddělení v karanténě a máme dlouhodobě snížené stavy zdravotnických pracovníků, není prozatím v našich silách zajišťovat testování veřejnosti na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2. Je tedy nutné, abyste si provedení testu zajistili na odběrových místech, případně u svého lékaře. Seznam odběrových míst naleznete v tomto odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Všichni návštěvníci jsou povinni mít po celou dobu návštěvy zakrytá ústa a nos vlastním respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy – připravte si tedy, prosím, před návštěvou vlastní respirátory.

Bližší informace a podrobnosti k organizaci návštěv naleznete v příloze tohoto sdělení a také v sekci O nás / Ke stažení na našich webových stránkách. 

Vzhledem k probíhající nákaze a karanténě na oddělení B nebudou prozatím návštěvy uživatelů služeb na tomto oddělení umožněny. O průběhu situace Vás budeme informovat a návštěvy umožníme, jakmile to situace dovolí. Dokud však bude oddělení B izolované, budou platit pouze individuální výjimky schválené vedením organizace v případě terminálního stadia onemocnění nebo výrazného zhoršení psychického stavu uživatele služeb a podobně (viz předchozí sdělení o výjimkách ze zákazu návštěv).

V příloze sdělení najdete také Doporučený postup č. 17/2020 MPSV, na základě kterého jsou návštěvy organizovány.

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedených pokynů a opatření.

 

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

Vyškov, 4. 12. 2020

 

Zobrazení: 284

INFORMACE O AKTUÁLNÍ SITUACI V DOMOVĚ PRO SENIORY

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich seniorů,

opět bychom Vás chtěli informovat o aktuální situaci v Domově pro seniory. V tomto adventním čase pro Vás máme zprávy příznivé i nepříznivé. 
 
S potěšením Vám dnes můžeme říci, že na oddělení A se zatím podařilo nákazu virem COVID-19 díky velkému úsilí všech zapojených pracovníků zvládnout a na oddělení už pro tuto chvíli skončila izolace i karanténa; uživatelé služeb se tak mohou alespoň trochu věnovat předvánočním aktivitám a budete se za nimi za přísných hygienických opatření moci vypravit na návštěvu (bližší informace k návštěvám najdete v předchozím sdělení a v záložce O nás / Ke stažení - Pokyny k návštěvám DpS). 
 
Druhou zprávu dnes oznamujeme s lítostí, protože boj s nákazou se aktuálně přesunul na oddělení B, kde bylo pozitivně testováno několik uživatelů služby. I zde má zatím většina nakažených seniorů mírný průběh nemoci. Okamžitě jsme přijali přísná opatření, nastavili izolační a karanténní zóny a po dobu 10 dnů bude celé oddělení B uzavřeno v karanténě. Po tuto dobu, bohužel, nebudou návštěvy pro uživatele oddělení B umožněny. 
Dne 14. 12. budou všem uživatelům služby provedeny RT-PCR testy na přítomnost viru SARS-CoV-19 a podle výsledků rozhodneme o dalším postupu. 
 
Milí blízcí našich seniorů, víme, že máte o své blízké obavy, prosíme Vás ale o trpělivost a pochopení. Buďte ujištěni, že všechny kontaktní osoby pozitivně testovaných uživatelů služeb sami informujeme a kdyby došlo ke změně zdravotního stavu kohokoliv z nich, dáme neprodleně rodině vědět. Netelefonujte tedy, prosím, ve strachu o zdraví Vašich blízkých na oddělení - pracovníci teď pracují v oslabeném počtu a v ochranných pomůckách a není v jejich silách vyřizovat desítky telefonátů denně. 
 
Budete-li přeci jen potřebovat bližší informace, obraťte se raději prostřednictvím e-mailu na vrchní sestru Evu Juřenovou na e-mailu: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na vedoucí sociálního úseku Mgr. Marcelu Preisovou na e-mailu: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a buďte, prosím, trpěliví - i pro vedení organizace je v současné době situace nyní velmi náročná na organizaci i čas. 
 
Děkujeme Vám za pochopení a podporu, přejeme navzdory nelehké situaci pěkný adventní čas a věříme, že brzy budeme moci napsat jen příznivé zprávy.
 
Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.
 
4. 12. 2020
Zobrazení: 301

Poděkování za solidaritu

V jednom z posledních příspěvků jsme zveřejnili poděkování za laskavost a pozornosti, které dobrovolníci a příznivci našich seniorů a pracovníků do našeho Domova posílají. 

Je nám potěšení a ctí uvést zde další jména těch, kteří si zasluhují za svoji solidaritu náš dík:

- paní MVDr. Kristína Vrlová a paní Eva Foretová poslaly do Domova sladkosti a vitamíny,

- Klub seniorů Kozlany společně s cukrářskou výrobnou Mopeka Kojátky a zastupitelstvem obce Kozlany se starostou Karlem Pospíšilem poslali našim seniorům a pracovníkům krásný povzbudivý dopis společně se svátečními koláčky,

- společnost MISSIVA, spol. s r.o. prostřednictvím paní Horákové a Sedlákové poskytla pro naše uživatele služeb masážní gely pro stimulaci smyslů,

- žáci Literárně dramatického oboru na ZUŠ Vyškov pod vedením paní Bc. Adriany Marii Štark, DiS. natočili Poetické pásmo pro osamělé a trpící seniory, které předali na flash disku, abychom jej mohli seniorům přehrát a přinesli jim trochu radosti a zábavy do předvánočních dnů,

- firma Pekařství Makovec, s.r.o. věnovala všem pracovníkům SSV, p.o. na službě dne 28. 11. 2020 výborné občerstvení ve formě obložených baget, které naše pracovníky posílily i povzbudily poselstvím solidarity.

Všem jmenovaným patří velké poděkování za to, že myslí i v této složité době na naše seniory i pracovníky a vyjadřují ocenění naší práce - moc si toho vážíme a bereme Vaši sounáležitost jako povzbuzení do dalších dnů.