Zobrazení: 369

Oznámení o stavebních pracích v areálu Domova pro seniory

Vážení příznivci SSV, p.o.,

Dovolte, abychom Vás informovali o aktuálním dění v naší organizaci.

Dnešním dnem, tj. od pondělí 10. 5. 2021, začaly v areálu Domova pro seniory probíhat přípravné práce pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory – Polní 252/1, 682 01 Vyškov“. Projekt je financován JMK a částečně formou dotace z OPŽP (Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Stavební práce započaly přistavením mobilních kontejnerů (sklady nářadí, drobného materiálu). K uskladnění materiálu bude sloužit kromě areálu Domova taktéž parkoviště pod DpS na ulici Polní.

Od úterý 11. 5. 2021 bude probíhat montáž oplocení, začne demontáž chodníků a budou odstartovány výkopové práce v těsné blízkosti budovy A. Do konce týdne budou ještě přistaveny odpadní kontejnery na travnaté plochy před krčkem bloku A i B. V úterý a ve středu proběhne zaměření oken ve všech budovách A, B i C - montáž nových oken je plánována od konce června. Do té doby budou probíhat výkopové a přípravné práce.

Při pohybu v areálu Domova pro seniory dbejte, prosím, zvýšené pozornosti a pokynů pracovníků SSV, p.o. O dalším průběhu prací Vás budeme průběžně informovat. Ačkoli celá akce bude znamenat momentálně částečné omezení pohodlí, je prováděna se záměrem do budoucna zkvalitnit život seniorů v našem zařízení.

Mgr. Dana Indráková

10. 5. 2021

Zobrazení: 423

Informace pro návštěvníky našich uživatelů služeb

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

dovole, abychom Vás informovali o nově schváleném pravidle pro návštěvy uživatelů služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Od soboty 20. 3. 2021 schválila Vláda novou výjimku pro ty z Vás, kteří jste již byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky vakcíny již uběhlo více než 14 dnů. Na návštěvu za Vaším blízkým do Domova pro seniory nebo do Domova se zvláštním režimem tak již budete moci nejen s potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu ne staršího 48 hodin nebo s lékařským potvrzením, že jste prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech, ale také s platným certifikátem Ministerstva zdravotnictví o plném očkování (u dvoudávkových vakcín obě dávky, u jednodávkové vakcíny jednu dávku) ukončeném před více než 14 dny.

Všechna ostatní dříve nastavená pravidla a opatření (předchozí objednávka návštěvy, povinný respirátor a dodržování hygienických a organizačních opatření během návštěvy) zůstávají v platnosti.

Další novinkou, schválenou Vládou od 20. 3. 2021, je skutečnost, že ti uživatelé našich služeb, kteří byli již plně očkováni dvěma dávkami vakcíny před více než 14 dny, nebudou muset být po návratu z vycházky či pobytu mimo zařízení v karanténě.

Věříme, že výše zmíněná nová opatření směřují ke snížení sociální izolace našich uživatelů služeb a uspokojení jejich potřeby kontaktů se svými blízkými. Přejeme Vám mnoho příjemných společných chvil.

 

Mgr. Dana Indráková

19. 3. 2021

 

Zobrazení: 418

Očkování v SSV, p.o.

Dovolte, abychom Vás informovali o průběhu očkování v SSV, p.o.

Jak jsme uvedli v jednom z předešlých příspěvků na našich stránkách, očkování v SSV, p.o. započalo záhy po Novém roce. S prvními dávkami vakcín přijel výjezdový tým z FN Brno dne 14. 1. 2021. Podruhé k nám zavítali zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno 14. 2. 2021. Pro ty zájemce z řad uživatelů služeb a pracovníků SSV, p.o., kteří nemohli být očkování v prvních dvou termínech (nemoc, karanténa apod.), realizoval další etapu očkování výjezdový tým z FNUS Brno dne 25. 2. 2021 a znovu přijede dokončit očkování dne 18. 3. 2021. Pro očkování v SSV, p.o. byla použita očkovací látka COMIRNATY společností Pfizer a BioNTech.

Pro představu o počtech vakcín aplikovaných v SSV, p.o. přikládáme malou statistiku:

Zaměstnanci:

Z celkového počtu 176 zaměstnanců je již plně očkovaných dvěma dávkami 77 pracovníků, prozatím jedna dávka byla aplikována 18 pracovníkům.

Alespoň jednu dávku očkovací látky získalo 54 % zaměstnanců SSV, p.o.

Uživatelé služby:

Z celkového počtu 196 uživatelů pobytových služeb SSV, p.o. je již plně naočkováno dvěma dávkami 119 uživatelů, prozatím jedna dávka byla aplikována 49 uživatelům služby.

Alespoň jednu dávku očkovací látky získalo 85,7 % uživatelů našich pobytových služeb.

CELKOVÉ POČTY VAKCÍN

Celkem bylo v dosavadních třech etapách aplikováno 459 vakcín.

Alespoň jedna dávka byla aplikována 263 osobám.