Zobrazení: 295

INFORMACE O SITUACI V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH SSV, p.o.

Vážení příznivci SSV, p.o.,

vzhledem k množícím se dotazům ohledně situace v našich pobytových službách (Domov pro seniory na ulici Polní a Domov se zvláštním režimem na ulici Čtvrtníčkova) po bouřce, která se prohnala městem v noci z 24. na 25. 6. 2021, bychom Vás chtěli informovat o aktuálním stavu.

Hlavní a zásadní informací je, že NEDOŠLO K ŽÁDNÝM ÚJMÁM NA ZDRAVÍ NAŠICH UŽIVATELŮ SLUŽEB ANI PRACOVNÍKŮ.

Vzhledem k dešti a síle větru ale došlo ke škodám na hmotném majetku organizace – byla stržena střešní krytina na některých částech střechy a v souvislosti s tím do budov zateklo, vodou byla poškozena výpočetní technika a část vybavení podkroví, okno ve společenské místnosti bylo vylomeno větrem. Smutný pohled byl hlavně na naše zahradní areály – 15 polámaných nebo vyvrácených stromů, zlomený sloup venkovního osvětlení areálu, rozbité polykarbonátové zastřešení zásobovací rampy, vyvrácený plot v areálu DZR popadanými stromy a zničení plotové zástěny, spadené veřejné elektrické vedení do zahrady DZR , vytopená keramická dílna…

Situace je nyní pod kontrolou a na odstranění škod se pracuje. Všem, kteří se na spolupráci při likvidaci následků bouřky podíleli a podílejí, moc děkujeme. Velký dík patří především dobrovolným hasičům a našim pracovníkům, kteří započali s jejich odstraňováním ještě v noci – těm, kteří byli aktuálně ve službě, i těm, kteří neváhali v nočních hodinách přijet pomáhat ze svých domovů a svého volna.

Zároveň bychom chtěli vyjádřit solidaritu s našimi spoluobčany na Hodonínsku a Břeclavsku, kde je situace daleko horší a vážnější. Pomoci jim chceme alespoň prostřednictvím sbírky, kterou založili naši pracovníci v reakci na události této noci ve zmíněných regionech. Myslíme na obyvatele postižených obcí a přejeme jim hodně sil do boje s následky přírodní katastrofy.

 

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

25. 6. 2021

Zobrazení: 314

Návštěvy v Domově pro seniory od 3. 6. 2021

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

informujeme Vás o změnách v organizaci návštěv v Domově pro seniory od 3. 6. 2021.

Od daného data jsou návštěvy organizovány po předchozí objednávce (v rezervačním formuláři na našich webových stránkách v oddíle NÁVŠTĚVY nebo telefonicky u sociálních pracovnic) každý den včetně víkendů a svátků v době od 13:30 do 16:30 hod. Na vrátnici Domova je třeba se prokázat oficiálním potvrzením, že navštěvující osoba splňuje nejméně jednu následující podmínku:

  1. Byla v posledních 48 hodinách testovaná na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (pouze oficiální potvrzení o testu - není uznáván domácí samotest)
  2. Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.
  3. Byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží, že:
    a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
    b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    c)  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocněn.

Svého blízkého můžete navštívit na jeho pokoji nebo využít k návštěvě společných vnitřních či venkovních prostor v areálu Domova. Po celou dobu návštěvy je nutné mít řádně nasazený respirátor typu FFP2 nebo KN-95.

Podrobné informace k organizaci a průběhu návštěv najdete na webových stránkách organizace v záložce O nás / Ke stažení nebo v sekci NÁVŠTĚVY .

Při pohybu v areálu Domova pro seniory dbejte, prosím, zvýšené osobní bezpečnosti a pokynů personálů kvůli probíhajícím stavebním pracem.

Děkujeme za pochopení a věříme, že nově nastavená pravidla povedou ke kvalitnějšímu naplňování potřeb našich seniorů v oblasti společenských kontaktů při zohlednění časových možností návštěvníků.

 

Mgr. Dana Indráková

Vyškov, 2. 6. 2021

 

Zobrazení: 318

ZMĚNY V PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO VSTUP NÁVŠTĚV OD 8. 6. 2021

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

informujeme Vás, že od 8. 6. 2021 dochází ke změnám v prokazování splnění podmínek pro vstup návštěv.

Splnění podmínek nutných pro vstup návštěvy k uživateli sociální služby v pobytové službě Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem je nutné prokázat jedním z následujících způsobů:

- Návštěvník se prokáže oficiálním potvrzením o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem v době ne více než 7 dní před dnem návštěvy,

- Návštěvník se prokáže oficiálním potvrzením o absolvování POC antigenního testu s negativním výsledkem v době ne více než před 72 hodinami,

- Návštěvník se prokáže oficiálním potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 (od pozitivního testu uplynulo nejméně 14 dní při absenci příznaků a ne více než 180 dnů),

- Návštěvník se prokáže oficiálním certifikátem o očkování proti nemoci COVID-19, přičemž uplynulo:
  i)   od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  ii)  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  iii)  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

- Návštěvník se prokáže potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, že absolvoval u zaměstanavatele antigenní test v rámci povinného testování s negativním výsledkem ne více než před 72 hodinami,

- Návštěvník se prokáže potvrzením školského zařízení nebo čestným prohlášením, že absolvoval ve školském zařízení antigenní test v rámci povinného testování s negativním výsledkem ne více než před 72 hodinami,

- Návštěvník na místě podstoupí vlastní antigenní test určený pro sebetestování nebo k použití laickou osobou (tento test platí jen v případě, že si jej udělá návštěvník na místě před pověřeným pracovníkem, nemá trvanlivost do další návštěvy).

Pro všechny návštěvníky i nadále platí povinnost mít řádně nasazený na ústech i nosu respirátor třídy FFP2 nebo KN95 po celou dobu návštěvy.

I dále také trvá požadavek na předchozí rezervaci návštěvy (telefonicky u sociálních pracovnic nebo online na webovém formuláři v sekci NÁVŠTĚVY na našich webových stránkách) - prosím, respektujte jej a návštěvy dopředu hlaste. Návštěvní hodiny jsou i nyní každý den, včetně sobot a nedělí, v době od 13:30 do 16:30 hodin.

V příloze přikládáme k nahlédnutí plné znění Mimořádného opatření MZ ze dne 7. 6. 2021.

Přejeme Vám hezký čas strávený s Vašimi blízkými.

 

Mgr. Dana Indráková

8. 6. 2021

 

Zobrazení: 248

Aktuální informace k návštěvám

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

dovolte, abychom Vám oznámili změny, které platí od pondělí 24. 5. 2021 pro návštěvy v pobytových službách SSV, p.o. 

Stále platí, že na návštěvy za svými blízkými se můžete vydat ve vyhrazených časech po předchozí telefonické objednávce nebo zarezervování návštěvy přes elektronický systém na našich webových stránkách v záložce NÁVŠTĚVY. Organizační a hygienická pravidla zůstávají taktéž v platnosti - je nutné mít řádně nasazený respirátor FFP2 nebo KN95 po celou dobu pobytu v areálu SSV, p.o., pohybovat se ve vyhrazených prostorách a řídit se pokyny personálu. 

Jako dříve jsou stejné i podmínky pro umožnění návštěvy u uživatele našich služeb - potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, negativním výsledku antigenního nebo PCR testu nebo o očkování. Základní změny jsou však ve lhůtách u prodělání onemocnění COVID-19 a u očkování. Zatímco dosud bylo považováno za bezpečné, když návštěvník prodělal onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech, od 24. 5. 2021 je tomu tak po celých 180 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Co se týče očkování, doposud byla umožněna návštěva bez testu těm osobám, které prokázaly potvrzení o ukončeném očkování proti novému koronaviru a od druhé dávky uběhlo nejméně 14 dní. Od pondělí 24. 5. je umožněna návštěva i těm osobám, které prokážou, že byly očkovány alespoň první dávkou vakcíny proti viru SARS-CoV-2 a od první dávky uběhly minimálně tři týdny. 

Pokud nemáte potvrzení o očkování ani o proběhlém onemocnění, stále platí povinnost prokázat se potvrzením o negativním antigenním nebo PCR testu ne starším než 48 hodin. 

Zároveň znovu upozorňujeme na probíhající stavební úpravy v areálu Domova pro seniory - i při návštěvách, prosím, dbejte zvýšené bezpečnosti a nastavených opatření. 

Mgr. Dana Indráková

24. 5. 2021