Zobrazení: 159

UPOZORNĚNÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE V AREÁLU DOMOVA PRO SENIORY

Vážení návštěvníci Domova pro seniory,

upozorňujeme Vás na stavební práce probíhající v současné době nejen v areálu Domova pro seniory, ale i v prostorách před vstupem do areálu. Aktuálně se nachází veřejné schodiště před vstupem k vrátnici v kompletní rekonstrukci, která bude trvat cca 1 měsíc. Schodiště nelze po dobu rekonstrukce vůbec použít - zvolte tedy, prosím, horní cestu ke vstupu do areálu Domova.

Pokračuje i rekonstrukce budov Domova pro seniory. Došlo k výměně oken na oddělení A i B, pokračují práce na zateplení a opláštění budov. V tuto chvíli probíhá také výměna oken ve společné jídelně, není tedy možné využívat společnou jídelnu ke stravování ani k návštěvám uživatelů služeb Domova pro seniory (cca po 1 týden).

Při návštěvách Domova dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti, nevstupujte do označených míst stavby a sledujte aktuální pokyny.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na konečné výsledky rekonstrukce, která přinese zkvalitnění podmínek pro poskytování služby našim seniorům.

20. 9. 2021

 

Zobrazení: 253

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY - ZRUŠENÍ OBJEDNÁVACÍHO SYSTÉMU

Vážení rodinní příšlušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

rádi bychom Vás informovali, že od pondělí 19. 7. 2021 se na návštěvu svého blízkého v pobytových službách SSV, p.o. NEMUSÍTE PŘEDEM OBJEDNÁVAT.

Ostatní opatření zůstávají nadále v platnosti, tj.:

- dodržení návštěvních hodin v čase od 13:30 do 16:30 hod.;

- prokázání se platným potvrzením o prodělání antigenního testu ne starším než 72 hodin nebo o prodělání PCR testu ne starším než 7 dní nebo o prodělání nemoci COVID-19 (pozitivní test ne více než před 180 dny) nebo očkovacím certifikátem po uplynutí minimálně 14 dnů od druhé dávky očkování nebo od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu vakcinace) nebo provedení samotestu s negativním výsledkem přímo na místě;

- ve všech vnitřních prostorách řádně nasazená ochrana úst a nosu třídy minimálně FFP2 nebo KN-95 a dodržování platných hygienických a organizačních opatření;

- na vrátnici podpis prohlášení o bezinfekčnosti.

Prosíme všechny návštěvníky, aby si svá POTVRZENÍ O TESTECH ČI PRODĚLÁNÍ NEMOCI A OČKOVACÍ CERTFIKÁTY NOSILI NA KAŽDOU NÁVŠTĚVU S SEBOU pro nahlédnutí a snadnou kontrolu prostřednictvím pracovníka na vrátnici. Pokud někdo měl z dřívější doby uložený certifikát nebo potvrzení o prodělání nemoci u sociálních pracovnic, tyto dokumenty budou skartovány a nadále nebudou v našem zařízení zpracovávány a uchovávány.

 

 

Zobrazení: 216

STAVEBNÍ PRÁCE V AREÁLU DOMOVA PRO SENIORY

Vážení příznivci SSV, p.o.,

Dovolte, abychom Vás informovali o aktuálním dění v naší organizaci.

Od pondělí 10. 5. 2021 začaly v areálu Domova pro seniory probíhat přípravné práce pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory – Polní 252/1, 682 01 Vyškov“. Projekt je financován JMK a částečně formou dotace z OPŽP (Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Stavební práce započaly přistavením mobilních kontejnerů (sklady nářadí, drobného materiálu). K uskladnění materiálu slouží kromě areálu Domova taktéž parkoviště pod DpS na ulici Polní.

Od úterý 11. 5. 2021 probíhala montáž oplocení, demontáž chodníků a byly odstartovány výkopové práce. Dále byly ještě přistaveny odpadní kontejnery na travnaté plochy před krčkem bloku A i B, proběhlo zaměření oken ve všech budovách A, B i C. 

V současné době již započala montáž nových oken, pracuje se na jejich výměně na oddělení B, po ukončení prací na této budově se stavební pracovníci přesunou k výměně oken do budovy A. V celém areálu stále probíhají přípravné a výkopové práce.

Při pohybu v areálu Domova pro seniory dbejte, prosím, zvýšené pozornosti a pokynů pracovníků SSV, p.o.

O dalším průběhu prací Vás budeme průběžně informovat. Ačkoli celá akce bude znamenat momentálně částečné omezení pohodlí, je prováděna se záměrem do budoucna zkvalitnit život seniorů v našem zařízení.

Mgr. Dana Indráková

21. 7. 2021

Zobrazení: 237

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

 

chtěli bychom Vás upozornit na změnu při prokazování bezinfekčnosti při návštěvách seniorů v našich pobytových služeb.

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 2. 7. 2021 již od pátku 9. 7. 2021 NENÍ PŘÍPUSTNÉ PROKAZOVAT BEZINFEKČNOST NA ZÁKLADĚ OČKOVACÍHO CERTIFIKÁTU PO PRVNÍ DÁVCE OČKOVÁNÍ.

CERTIFIKÁT O OČKOVÁNÍ LZE POUŽÍT K PROKÁZÁNÍ BEZINFEKČNOSTI POUZE V TOM PŘÍPADĚ, ŽE UPLYNULO ALESPOŇ 14 DNÍ OD DRUHÉ DÁVKY OČKOVÁNÍ (u jednodávkové vakcíny Johnson and Johnson po uplynutí 14 dnů od vakcinace). Do uplynutí této lhůty je nutné se při návštěvě prokazovat prostřednictvím testu (antigenní test ne starší než 72 hodin, PCR test ne starší než 7 dní, samotest na místě) nebo potvrzení, že jste v uplynulých 180 dnech prodělali onemocnění COVID-19.

Ve vnitřních prostorách je nutné mít po celou dobu návštěvy řádně nasazenou ochranu úst a nosu minimálně třídy FFP2 nebo KN-95.

Děkujeme za pochopení a za dodržování platných opatření a přejeme Vám hezké letní dny ve zdraví a pohodě!

 

Mgr. Dana Indráková

8. 7. 2021