Zobrazení: 357

Aktuální situace v pobytových službách

Dovolte, abychom Vás informovali o aktuální epidemiologické situaci v pobytových službách SSV, p.o.

Vzhledem k současnému celospolečenskému vzrůstu případů onemocnění nemocí COVID-19 se ani našim zařízením nevyhýbají setkání s nákazou. Vzhledem k vysoké proočkovanosti a pečlivému testování našich uživatelů služeb i pracovníků se však naštěstí jedná pouze o jednotlivé izolované případy, kdy je nařízena izolace pouze infikovanému jedinci a karanténa jen jeho nejbližšímu okolí.

Pokud se takový případ vyskytne, neprodleně informujeme rodinné příslušníky dotčených uživatelů služby. Rádi bychom však na daný stav upozornili i všechny ostatní návštěvníky Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem - stejně jako kdekoli jinde, i tady hrozí riziko setkání s nákazou virem SARS-CoV-2 - berte jej tedy, prosím, do úvahy.

Zároveň na všechny návštěvníky obou pobytových služeb apelujeme, aby se chovali zodpovědně jak k vlastnímu zdraví, tak ke zdraví našich uživatelů služeb a nevykonávali návštěvu u svého blízkého v našem zařízení, pokud mají jakékoli příznaky i jen lehké zdravotní indispozice nebo třeba jen náznak podezření, že se mohli v uplynulých 14 dnech setkat s člověkem nemocným COVID-19.

Pakliže zodpovědně vyhodnotíte všechna rizika a na návštěvu za svým blízkým do Domova přijdete, velmi důrazně Vás žádáme, abyste po celou dobu návštěvy ve vnitřním areálu Domova dbali hygienických opatření a měli stále zakrytý nos i ústa respirátorem minimálně třídy FFP 2 nebo KN 95. Bohužel se často setkáváme s neochotou návštěvníků těmto základním hygienickým požadavkům vyhovět a neméně často i se slovním odporem vůči pracovníkům, kteří dodržování daných opatření kontrolují a po návštěvnících vymáhají. Při nedodržování nařízených opatření nebude návštěva umožněna, případně bude již započatá návštěva ukončena.

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb, nechceme naše seniory připravovat o radost ze setkávání s Vámi, zároveň však jsme povinni chránit jejich zdraví a dodržovat nařízená opatření. Prosíme Vás, abyste svým zodpovědným přístupem přispěli k tomu, aby strávili nastávající Advent ve zdraví, pohodě, a s Vámi během návštěv nablízku.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

22. 11. 2021

 

Zobrazení: 343

NÁVŠTĚVY ODDĚLENÍ A S VÝJIMKAMI POVOLENY

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

včera jsme Vás informovali, že pro podezření na výskyt koronaviru na oddělení A Domova pro seniory dočasně toto oddělení uzavíráme pro návštěvy.

Sdělujeme Vám, že po provedeném testování pracovníků i seniorů bylo zjištěno, že jeden z pracovníků byl pozitivně testovaný na přítomnost viru SARS-CoV-2; všichni ostatní byli testováni s negativním výsledkem.

Karanténa se týká 5 neočkovaných uživatelů služeb, se kterými infikovaná pracovnice přišla do styku - u těchto seniorů jsou návštěvy do úterý 9. 11. 2021 zakázány. Rodinní příslušníci těchto uživatelů služeb byli telefonicky kontaktováni.

Vzhledem k tomu, že se nákaza nevyskytla u žádného z uživatelů služeb, kteří jsou navíc ve velmi vysokém procentu proočkováni dvěmi až třemi dávkami vakcíny, rozhodli jsme se návštěvy u našich uživatelů služby (s výjimkou 5 uživatelů v karanténě) nadále neomezovat.

Necháváme tedy na Vašem vlastním zvážení, zda návštěvu na tomto oddělení u Vašich blízkých vykonáte. Pravidla pro návštěvy zůstávají zachována - každý den v době od 13:30 do 16:30 po prokázání platným průkazem bezinfekčnosti (nejméně 14 dní od ukončeného očkování, 24 hod. od negativního antigenního testu nebo 72 hod. od negativního PCR testu, negativní samotest provedený na místě, maximálně 180 dnů po diagnoze COVID-19), s řádně nasazenou ochranou úst a nosu třídy FFP2 nebo KN95 po celou dobu přítomnosti ve vnitřním areálu Domova.

Prosíme, abyste během návštěv v Domově pro seniory dbali řádně všech hygienických nařízení a pokynů personálu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

3. 11. 2021

Zobrazení: 392

Návštěvy od 22. 11. 2021

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

 

oznamujeme Vám, že v souladu s Mimořádným opatřením MZČR ze dne 18. 11. 2021 je od pondělí 22. 11. 2021 zrušena možnost provedení samotestu na místě jako způsobu prokázání bezinfekčnosti pro provedení návštěvy u uživatele služeb našich pobytových zařízení.

Ostatní možnosti prokázání bezinfekčnosti zůstávají pro návštěvníky našich seniorů zachovány - tj.:

  • negativní PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší než 72 hodin,
  • negativní rychlý antigenní test (RAT), provedený zdravotnickým pracovníkem na certifikovaném pracovišti, ne starší než 24 hodin,
  • uplynutí minimálně 14 dnů od ukončeného očkování,
  • potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů.

Návštěvník je, stejně jako dosud, povinen po celou dobu návštěvy v celém vnitřním areálu Domova mít zakrytý nos a ústa respirátorem minimálně třídy FFP 2 nebo KN 95 a dbát pokynů personálu.
V areálu Domova pro seniory stále pokračují stavební práce, proto, prosím, při pohybu v něm dbejte zvýšené pozonosti a bezpečnosti.

Další podrobnosti o opatřeních a organizaci návštěv najdete na našich webových stránkách v sekci Ke stažení: Pokyny pro návštěvy od 22. 11. 2021 .

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem hlavně zdraví.

 

Mgr. Dana Indráková, ředitelka SSV, p.o.

19. 11. 2021

 

Zobrazení: 342

ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA ODDĚLENÍ A DOMOVA PRO SENIORY

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

z důvodu podezření na existenci nákazy onemocněním COVID-19 na oddělení A Domova pro seniory vyhlašujeme od úterka 2. 11. 2021 na tomto oddělení zákaz návštěv. Toto opatření platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se situace brzy změní k lepšímu.

 

Mgr. Dana Indráková

2. 11. 2021