Zobrazení: 221

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY POVOLENY

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

dovolte, abychom Vás informovali, že od 14. 3. 2022 jsou opět návštěvy povoleny v plném rozsahu.

V souvislosti s aktuálními opatřeními byla zrušena povinnost prokazovat se při návštěvě certifikátem o očkování, prodělání nemoci COVID-19 nebo negativním testem, na vrátnici tedy stačí nahlásit jméno uživatele služeb, za kterým jdete, a při odchodu se odhlásit.

Nadále platí povinnost mít po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorách oddělení řádně nasazený respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN-95 a dbát na hygienu rukou (dezinfekce je k dispozici u každého vchodu i na jednotlivých odděleních).

Doporučujeme Vám také, abyste v případě příznaků jakéhokoli virového onemocnění ať u sebe nebo u člena domácnosti zvážili svou návštěvu a rizika z ní vyplývající.

Návštěvní hodiny nejsou omezeny, mějte však ohledy, prosím, na přirozenou organizaci dne našich uživatelů služeb.

Děkujeme za pochopení a těšíme se spolu s našimi seniory na neomezené setkávání s Vámi.

 

Mgr. Dana Indráková

Vyškov, 14. 3. 2022