Zobrazení: 92

Aktuální situace v pobytových službách

Dovolte, abychom Vás informovali o aktuální epidemiologické situaci v pobytových službách SSV, p.o.

Vzhledem k současnému celospolečenskému vzrůstu případů onemocnění nemocí COVID-19 se ani našim zařízením nevyhýbají setkání s nákazou. Vzhledem k vysoké proočkovanosti a pečlivému testování našich uživatelů služeb i pracovníků se však naštěstí jedná pouze o jednotlivé izolované případy, kdy je nařízena izolace pouze infikovanému jedinci a karanténa jen jeho nejbližšímu okolí.

Pokud se takový případ vyskytne, neprodleně informujeme rodinné příslušníky dotčených uživatelů služby. Rádi bychom však na daný stav upozornili i všechny ostatní návštěvníky Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem - stejně jako kdekoli jinde, i tady hrozí riziko setkání s nákazou virem SARS-CoV-2 - berte jej tedy, prosím, do úvahy.

Zároveň na všechny návštěvníky obou pobytových služeb apelujeme, aby se chovali zodpovědně jak k vlastnímu zdraví, tak ke zdraví našich uživatelů služeb a nevykonávali návštěvu u svého blízkého v našem zařízení, pokud mají jakékoli příznaky i jen lehké zdravotní indispozice nebo třeba jen náznak podezření, že se mohli v uplynulých 14 dnech setkat s člověkem nemocným COVID-19.

Pakliže zodpovědně vyhodnotíte všechna rizika a na návštěvu za svým blízkým do Domova přijdete, velmi důrazně Vás žádáme, abyste po celou dobu návštěvy ve vnitřním areálu Domova dbali hygienických opatření a měli stále zakrytý nos i ústa respirátorem minimálně třídy FFP 2 nebo KN 95. Bohužel se často setkáváme s neochotou návštěvníků těmto základním hygienickým požadavkům vyhovět a neméně často i se slovním odporem vůči pracovníkům, kteří dodržování daných opatření kontrolují a po návštěvnících vymáhají. Při nedodržování nařízených opatření nebude návštěva umožněna, případně bude již započatá návštěva ukončena.

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb, nechceme naše seniory připravovat o radost ze setkávání s Vámi, zároveň však jsme povinni chránit jejich zdraví a dodržovat nařízená opatření. Prosíme Vás, abyste svým zodpovědným přístupem přispěli k tomu, aby strávili nastávající Advent ve zdraví, pohodě, a s Vámi během návštěv nablízku.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

22. 11. 2021