Zobrazení: 115

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY - ZRUŠENÍ OBJEDNÁVACÍHO SYSTÉMU

Vážení rodinní příšlušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

rádi bychom Vás informovali, že od pondělí 19. 7. 2021 se na návštěvu svého blízkého v pobytových službách SSV, p.o. NEMUSÍTE PŘEDEM OBJEDNÁVAT.

Ostatní opatření zůstávají nadále v platnosti, tj.:

- dodržení návštěvních hodin v čase od 13:30 do 16:30 hod.;

- prokázání se platným potvrzením o prodělání antigenního testu ne starším než 72 hodin nebo o prodělání PCR testu ne starším než 7 dní nebo o prodělání nemoci COVID-19 (pozitivní test ne více než před 180 dny) nebo očkovacím certifikátem po uplynutí minimálně 14 dnů od druhé dávky očkování nebo od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu vakcinace) nebo provedení samotestu s negativním výsledkem přímo na místě;

- ve všech vnitřních prostorách řádně nasazená ochrana úst a nosu třídy minimálně FFP2 nebo KN-95 a dodržování platných hygienických a organizačních opatření;

- na vrátnici podpis prohlášení o bezinfekčnosti.

Prosíme všechny návštěvníky, aby si svá POTVRZENÍ O TESTECH ČI PRODĚLÁNÍ NEMOCI A OČKOVACÍ CERTFIKÁTY NOSILI NA KAŽDOU NÁVŠTĚVU S SEBOU pro nahlédnutí a snadnou kontrolu prostřednictvím pracovníka na vrátnici. Pokud někdo měl z dřívější doby uložený certifikát nebo potvrzení o prodělání nemoci u sociálních pracovnic, tyto dokumenty budou skartovány a nadále nebudou v našem zařízení zpracovávány a uchovávány.