Zobrazení: 13

ZMĚNY V PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO VSTUP NÁVŠTĚV OD 8. 6. 2021

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

informujeme Vás, že od 8. 6. 2021 dochází ke změnám v prokazování splnění podmínek pro vstup návštěv.

Splnění podmínek nutných pro vstup návštěvy k uživateli sociální služby v pobytové službě Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem je nutné prokázat jedním z následujících způsobů:

- Návštěvník se prokáže oficiálním potvrzením o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem v době ne více než 7 dní před dnem návštěvy,

- Návštěvník se prokáže oficiálním potvrzením o absolvování POC antigenního testu s negativním výsledkem v době ne více než před 72 hodinami,

- Návštěvník se prokáže oficiálním potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 (od pozitivního testu uplynulo nejméně 14 dní při absenci příznaků a ne více než 180 dnů),

- Návštěvník se prokáže oficiálním certifikátem o očkování proti nemoci COVID-19, přičemž uplynulo:
  i)   od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  ii)  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  iii)  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

- Návštěvník se prokáže potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, že absolvoval u zaměstanavatele antigenní test v rámci povinného testování s negativním výsledkem ne více než před 72 hodinami,

- Návštěvník se prokáže potvrzením školského zařízení nebo čestným prohlášením, že absolvoval ve školském zařízení antigenní test v rámci povinného testování s negativním výsledkem ne více než před 72 hodinami,

- Návštěvník na místě podstoupí vlastní antigenní test určený pro sebetestování nebo k použití laickou osobou (tento test platí jen v případě, že si jej udělá návštěvník na místě před pověřeným pracovníkem, nemá trvanlivost do další návštěvy).

Pro všechny návštěvníky i nadále platí povinnost mít řádně nasazený na ústech i nosu respirátor třídy FFP2 nebo KN95 po celou dobu návštěvy.

I dále také trvá požadavek na předchozí rezervaci návštěvy (telefonicky u sociálních pracovnic nebo online na webovém formuláři v sekci NÁVŠTĚVY na našich webových stránkách) - prosím, respektujte jej a návštěvy dopředu hlaste. Návštěvní hodiny jsou i nyní každý den, včetně sobot a nedělí, v době od 13:30 do 16:30 hodin.

V příloze přikládáme k nahlédnutí plné znění Mimořádného opatření MZ ze dne 7. 6. 2021.

Přejeme Vám hezký čas strávený s Vašimi blízkými.

 

Mgr. Dana Indráková

8. 6. 2021