Zobrazení: 28

Návštěvy v Domově pro seniory od 3. 6. 2021

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

informujeme Vás o změnách v organizaci návštěv v Domově pro seniory od 3. 6. 2021.

Od daného data jsou návštěvy organizovány po předchozí objednávce (v rezervačním formuláři na našich webových stránkách v oddíle NÁVŠTĚVY nebo telefonicky u sociálních pracovnic) každý den včetně víkendů a svátků v době od 13:30 do 16:30 hod. Na vrátnici Domova je třeba se prokázat oficiálním potvrzením, že navštěvující osoba splňuje nejméně jednu následující podmínku:

  1. Byla v posledních 48 hodinách testovaná na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (pouze oficiální potvrzení o testu - není uznáván domácí samotest)
  2. Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.
  3. Byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží, že:
    a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
    b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    c)  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocněn.

Svého blízkého můžete navštívit na jeho pokoji nebo využít k návštěvě společných vnitřních či venkovních prostor v areálu Domova. Po celou dobu návštěvy je nutné mít řádně nasazený respirátor typu FFP2 nebo KN-95.

Podrobné informace k organizaci a průběhu návštěv najdete na webových stránkách organizace v záložce O nás / Ke stažení nebo v sekci NÁVŠTĚVY .

Při pohybu v areálu Domova pro seniory dbejte, prosím, zvýšené osobní bezpečnosti a pokynů personálů kvůli probíhajícím stavebním pracem.

Děkujeme za pochopení a věříme, že nově nastavená pravidla povedou ke kvalitnějšímu naplňování potřeb našich seniorů v oblasti společenských kontaktů při zohlednění časových možností návštěvníků.

 

Mgr. Dana Indráková

Vyškov, 2. 6. 2021