Zobrazení: 31

Aktuální informace k návštěvám

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

dovolte, abychom Vám oznámili změny, které platí od pondělí 24. 5. 2021 pro návštěvy v pobytových službách SSV, p.o. 

Stále platí, že na návštěvy za svými blízkými se můžete vydat ve vyhrazených časech po předchozí telefonické objednávce nebo zarezervování návštěvy přes elektronický systém na našich webových stránkách v záložce NÁVŠTĚVY. Organizační a hygienická pravidla zůstávají taktéž v platnosti - je nutné mít řádně nasazený respirátor FFP2 nebo KN95 po celou dobu pobytu v areálu SSV, p.o., pohybovat se ve vyhrazených prostorách a řídit se pokyny personálu. 

Jako dříve jsou stejné i podmínky pro umožnění návštěvy u uživatele našich služeb - potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, negativním výsledku antigenního nebo PCR testu nebo o očkování. Základní změny jsou však ve lhůtách u prodělání onemocnění COVID-19 a u očkování. Zatímco dosud bylo považováno za bezpečné, když návštěvník prodělal onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech, od 24. 5. 2021 je tomu tak po celých 180 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Co se týče očkování, doposud byla umožněna návštěva bez testu těm osobám, které prokázaly potvrzení o ukončeném očkování proti novému koronaviru a od druhé dávky uběhlo nejméně 14 dní. Od pondělí 24. 5. je umožněna návštěva i těm osobám, které prokážou, že byly očkovány alespoň první dávkou vakcíny proti viru SARS-CoV-2 a od první dávky uběhly minimálně tři týdny. 

Pokud nemáte potvrzení o očkování ani o proběhlém onemocnění, stále platí povinnost prokázat se potvrzením o negativním antigenním nebo PCR testu ne starším než 48 hodin. 

Zároveň znovu upozorňujeme na probíhající stavební úpravy v areálu Domova pro seniory - i při návštěvách, prosím, dbejte zvýšené bezpečnosti a nastavených opatření. 

Mgr. Dana Indráková

24. 5. 2021