Zobrazení: 390

Oznámení o stavebních pracích v areálu Domova pro seniory

Vážení příznivci SSV, p.o.,

Dovolte, abychom Vás informovali o aktuálním dění v naší organizaci.

Dnešním dnem, tj. od pondělí 10. 5. 2021, začaly v areálu Domova pro seniory probíhat přípravné práce pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory – Polní 252/1, 682 01 Vyškov“. Projekt je financován JMK a částečně formou dotace z OPŽP (Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Stavební práce započaly přistavením mobilních kontejnerů (sklady nářadí, drobného materiálu). K uskladnění materiálu bude sloužit kromě areálu Domova taktéž parkoviště pod DpS na ulici Polní.

Od úterý 11. 5. 2021 bude probíhat montáž oplocení, začne demontáž chodníků a budou odstartovány výkopové práce v těsné blízkosti budovy A. Do konce týdne budou ještě přistaveny odpadní kontejnery na travnaté plochy před krčkem bloku A i B. V úterý a ve středu proběhne zaměření oken ve všech budovách A, B i C - montáž nových oken je plánována od konce června. Do té doby budou probíhat výkopové a přípravné práce.

Při pohybu v areálu Domova pro seniory dbejte, prosím, zvýšené pozornosti a pokynů pracovníků SSV, p.o. O dalším průběhu prací Vás budeme průběžně informovat. Ačkoli celá akce bude znamenat momentálně částečné omezení pohodlí, je prováděna se záměrem do budoucna zkvalitnit život seniorů v našem zařízení.

Mgr. Dana Indráková

10. 5. 2021