Zobrazení: 444

Informace pro návštěvníky našich uživatelů služeb

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

dovole, abychom Vás informovali o nově schváleném pravidle pro návštěvy uživatelů služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Od soboty 20. 3. 2021 schválila Vláda novou výjimku pro ty z Vás, kteří jste již byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky vakcíny již uběhlo více než 14 dnů. Na návštěvu za Vaším blízkým do Domova pro seniory nebo do Domova se zvláštním režimem tak již budete moci nejen s potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu ne staršího 48 hodin nebo s lékařským potvrzením, že jste prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech, ale také s platným certifikátem Ministerstva zdravotnictví o plném očkování (u dvoudávkových vakcín obě dávky, u jednodávkové vakcíny jednu dávku) ukončeném před více než 14 dny.

Všechna ostatní dříve nastavená pravidla a opatření (předchozí objednávka návštěvy, povinný respirátor a dodržování hygienických a organizačních opatření během návštěvy) zůstávají v platnosti.

Další novinkou, schválenou Vládou od 20. 3. 2021, je skutečnost, že ti uživatelé našich služeb, kteří byli již plně očkováni dvěma dávkami vakcíny před více než 14 dny, nebudou muset být po návratu z vycházky či pobytu mimo zařízení v karanténě.

Věříme, že výše zmíněná nová opatření směřují ke snížení sociální izolace našich uživatelů služeb a uspokojení jejich potřeby kontaktů se svými blízkými. Přejeme Vám mnoho příjemných společných chvil.

 

Mgr. Dana Indráková

19. 3. 2021