Zobrazení: 438

Očkování v SSV, p.o.

Dovolte, abychom Vás informovali o průběhu očkování v SSV, p.o.

Jak jsme uvedli v jednom z předešlých příspěvků na našich stránkách, očkování v SSV, p.o. započalo záhy po Novém roce. S prvními dávkami vakcín přijel výjezdový tým z FN Brno dne 14. 1. 2021. Podruhé k nám zavítali zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno 14. 2. 2021. Pro ty zájemce z řad uživatelů služeb a pracovníků SSV, p.o., kteří nemohli být očkování v prvních dvou termínech (nemoc, karanténa apod.), realizoval další etapu očkování výjezdový tým z FNUS Brno dne 25. 2. 2021 a znovu přijede dokončit očkování dne 18. 3. 2021. Pro očkování v SSV, p.o. byla použita očkovací látka COMIRNATY společností Pfizer a BioNTech.

Pro představu o počtech vakcín aplikovaných v SSV, p.o. přikládáme malou statistiku:

Zaměstnanci:

Z celkového počtu 176 zaměstnanců je již plně očkovaných dvěma dávkami 77 pracovníků, prozatím jedna dávka byla aplikována 18 pracovníkům.

Alespoň jednu dávku očkovací látky získalo 54 % zaměstnanců SSV, p.o.

Uživatelé služby:

Z celkového počtu 196 uživatelů pobytových služeb SSV, p.o. je již plně naočkováno dvěma dávkami 119 uživatelů, prozatím jedna dávka byla aplikována 49 uživatelům služby.

Alespoň jednu dávku očkovací látky získalo 85,7 % uživatelů našich pobytových služeb.

CELKOVÉ POČTY VAKCÍN

Celkem bylo v dosavadních třech etapách aplikováno 459 vakcín.

Alespoň jedna dávka byla aplikována 263 osobám.