Zobrazení: 411

NOVÉ INFORMACE O AKTUÁLNÍ SITUACI

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

někteří z Vás, obzvláště ti, kteří máte své blízké v karanténou uzavřených částech Domova pro seniory, zcela jistě již netrpělivě vyhlížíte nové zprávy o aktuální situaci. S potěšením Vám dnes můžeme oznámit, že po posledním plošném testování uživatelů služeb dne 7. 1. 2021 nepřibyly již žádné nové případy pozitivity. Od pondělí 11. 1. 2021 končí tedy karanténa celého oddělení B a v izolaci zůstává jen jedno patro a jeden byt, kde bydlí uživatelé služeb, kteří onemocněním ještě aktuálně procházejí - předpokládaný termín ukončení karantény i v těchto zónách je pondělí 18. 1. 2020.  Na oddělení A již v karanténě nezůstává žádné patro ani byt. 

Od příštího týdne tedy bude možné navštěvovat kromě uživatelů z oddělení A i uživatele z oddělení B, kteří nejsou momentálně v izolaci ani karanténě. Pravidla jsou stejná, jak jsme již uváděli - návštěva musí být dopředu objednána na webových stránkách v záložce Návštěvy nebo telefonicky u sociálních pracovnic. Návštěvníci musí při příchodu prokázat, že byli v průběhu posledních 48 hodin negativně testovaní na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo doložit skutečnost, že v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19. Podrobné informace o organizaci návštěv a všech nutných opatřeních najdete v předchozích oznámeních, v sekci Návštěvy, nebo v záložce O nás / Ke stažení. 

Věříme, že i když je nutná stále spousta opatření a není zdaleka vyhráno, setkání se svými blízkými po tak dlouhé době si jistě užijete. Doufejme všichni společně, že i příští oznámení na těchto stránkách se ponesou ve znamení dobrých zpráv. Těch je nám všem již opravdu zapotřebí!

 

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

8. 1. 2021