Zobrazení: 12

BALÍČKY PRO VAŠE BLÍZKÉ V DOMOVĚ PRO SENIORY

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,
 
v čase, kdy jsou v Domově pro seniory zakázané návštěvy, spousta z Vás nosí svým blízkým na vrátnici alespoň balíčky jako pozornost. Je to zajisté pěkný nápad, ale prosíme Vás, abyste to s velikostí, obsahem a četností balíčků nepřeháněli - setkáváme se, bohužel, s tím, že balíčky jsou zbytečně objemné a obsahují množství potravin podléhajících zkáze. Uvědomte si, prosím, že Vaši blízcí mají v Domově zajištěnu plnohotnotnou celodenní stravu, nejsou schopní zkonzumovat takové množství potravin navíc a prostory Domova nejsou zařízeny tak, aby bylo možné tu v lednicích a na pokojích skladovat větší množství potravin. Nehledě na to, že při tolika balíčcích je už tak v této situaci dost zatížený personál zatěžován ještě manipulací s balíčky, jejich dezinfekcí, tříděním, skladováním, hlídáním data spotřeby apod.
 
Prosím, berte výše uvedené skutečnosti na vědomí a snažte se jim četnost, objem a obsah balíčků přizpůsobit. Konkrétně to znamená prosbu, abyste balíčky dávali na vrátnici opravdu jen jednou za 1-2 týdny a pokud možno do nich nedávali potraviny podléhající rychlé zkáze a ty, které se musejí skladovat v chladničce. Účel splní jistě i menší, spíše symbolický balíček, který potěší, ale nezatíží. Dále mějte na paměti, že obsah balíčku musí být možné dezinfikovat. Může obsahovat třeba hygienické potřeby - ty se nezkazí a jsou potřeba stále...
 
Děkujeme Vám za pochopení a přejeme pevné zdraví všem!
 
Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.
 
15. 10. 2020