Zobrazení: 97

MOŽNOST VIDEOHOVORŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

dovolte nám, abychom stručně shrnuli pravidla pro uskutečňování videohovorů s Vašimi blízkými z řad našich seniorů:

Videohovory je možné i nadále realizovat na těchto platformách:

* WhatsApp

* Skype

* Viber

Aby ale bylo v našich organizačních možnostech s ohledem na personál a množství tabletů hovory zprostředkovávat, prosíme Vás, abyste se drželi při požadavcích na videokontakt následujících instrukcí:

- PŘED USKUTEČNĚNÍM VIDEOHOVORU SI, PROSÍM, PŘEDEM DOMLUVTE DEN A ČAS SPOJENÍ NA TĚCHTO KONTAKTECH:

    * ODDĚLENÍ A: +420 607 069 323

    * ODDĚLENÍ B: +420 607 068 069

- DOMLUVA NA UVEDENÝCH ČÍSLECH I SAMOTNÉ SPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM VIDEOHOVORŮ JSOU MOŽNÉ KAŽDÝ DEN V ČASE OD 9:00 DO 15:30 HOD. 

- PROSÍME, NEVOLEJTE ANI NEVYŽADUJTE SPOJENÍ MIMO UVEDENÝ ČAS - NENÍ TO V NAŠICH MOŽNOSTECH.

Děkujeme za Vaše pochopení a těšíme se společně s Vámi na další realizované videohovory!