Zobrazení: 206

NOVÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SSV, P.O.

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v celé ČR jsme přijali od dnešního dne nová preventivní opatření.

Byla oddělena jednotlivá oddělení a provozy tak, aby se naši uživatelé služeb ani pracovníci z jednotlivých oddělení vzájemně nemísili a aby případná karanténa postihla jen jedno oddělení či provoz. Na základě tohoto opatření již nejsou možné společné akce a aktivity - budou v potřebné míře zabezpečovány pro každé oddělení zvlášť. 

Dále jsme omezili počet návštěv na jednu návštěvu u jednoho uživatele služeb týdně - dodržujte, prosím, toto pravidlo při objednávání termínů návštěv. 

Pokud budete chtít vzít uživatele služeb mimo areál Domova, doporučujeme Vám pokud možno se vyhýbat uzavřeným prostorám s větším počtem lidí, ať už se jedná o lidi neznámé nebo o rodinné příslušníky, o restaurace, obchodní centra, instituce či domácnosti. 

Apelujeme na Váš zodpovědný přístup při prevenci šíření infekčních onemocnění a ochraně zdraví našich seniorů.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

11. 9. 2020