Zobrazení: 33

Poděkování

Máme radost z každého ocenění naší práce a nejinak tomu bylo, když jsme 26. 5. 2020 dostali e-mail následujícího znění:

"Dobrý den, paní ředitelko,

 

chtěla jsem Vám touto cestou velmi poděkovat a pochválit paní staniční sestru, zdravotní sestřičky, ošetřovatelky/ošetřovatele zkrátka všechny z oddělení A, jak se v době karantény obětavě starali o klienty Vašeho domova. Chci poděkovat za moji maminku paní L., kterou jsem bohužel 3 měsíce nemohla navštívit, ale bylo mně umožněno jí vidět přes videohovor a  za to jsem Vám všem velmi vděčná. Jsem rovněž moc ráda, že maminka je umístěna ve Vašem domově pro seniory, kde vím, že má zajištěnou veškerou péči na vysoké úrovni.

Ještě chci poděkovat všem sociálním pracovnicím na odd. sociální agendy za jejich vstřícnost.

Všem moc děkuji a přeji pevné zdraví.

I. S.-dcera pí L."