Zobrazení: 157

Otevření Denního stacionáře od 25. 5. 2020

Milí příznivci naší organizace,

máme pro Vás další dobrou zprávu! Jedna z našich sociálních služeb - Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením - se po dlouhých týdnech přerušení činnosti kvůli koronavirové krizi v ČR znovu otevírá pro své uživatele. Stane se tak od pondělí 25. května 2020. 

Hrozba nákazy novým typem koronaviru však ještě není v České republice zcela zažehnána, proto se rozvolňování nastavených opatření děje postupnými krůčky a za stanovených podmínek. Ani náš Denní stacionář není výjimkou, v souladu s doporučeními a metodikami MZ a MPSV byla tedy nastavena pravidla pro chod této služby po jejím otevření pro uživatele služeb. 

Podrobné informace a pokyny pro fungování této služby po znovuotevření najdete zde na webových stránkách naší organizace, v záložce O nás / Ke stažení - Opatření pro chod Denního stacionáře od 25. 5. 2020 . Na stejném místě také najdete Čestné prohlášení, které je potřeba př prvním příchodu uživatele služeb do Denního stacionáře vyplněné a podepsané odevzdat - Čestné prohlášení o neexistenci příznaků COVID-19 - Denní stacionář .

Věříme, že i přes nastavená opatření budou mít naši uživatelé ze znovuotevření služby radost - už se na ně moc těšíme!