Zobrazení: 96

Příspěvek od Města Vyškov na rehabilitační pomůcku

Dne 14. 1. 2020 předali starosta Města Vyškov pan Karel Jurka a 1. místostarostka paní Karin Šulcová ředitelce naší organizace paní Daně Indrákové poukázkový šek na rehabilitační pomůcku do zahradního areálu.

Dar Města pochází z části nájemného od prodejců z vyškovských vánočních trhů, které takto posloužilo díky Městu a vedení vyškovské radnice dobré věci. Peněžní poukázku vyměníme za cvičnou pochůzkovou rampu, která bude prvním prvkem našeho venkovního rehabilitačního hřiště pro seniory. To bude sloužit k procvičování tělesných i mentálních dovedností našich seniorů v příjemném prostředí areálu Domova pro seniory na čerstvém vzduchu.

Jménem organizace i uživatelů našich služeb děkujeme Městu Vyškov i všem, kteří se na podpoře realizace tohoto užitečného projektu podíleli.