Zobrazení: 272

POMOZTE ZLEPŠIT KVALITU PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM- dotazníkové šetření

Dobrý den, rádi bychom Vás touto cestou požádali o zapojení do dotazníkového šetření, zaměřeného na oblast kvality péče o lidi s duševním onemocněním. Ministerstvo zdravotnictví zajímá, jak kvalitu péče vnímají uživatelé služeb, rodinní příslušníci a blízké osoby lidí s duševním nemocněním. Svou účastí se aktivně podílíte na nastavení systému kvality péče o osoby s duševním onemocněním a pomáháte zlepšovat úroveň poskytovaných zdravotních a sociálních služeb.

Toto dotazníkové šetření je součástí projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné realizované Ministerstvem zdravotnictví a hrazené z rozpočtu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Výstupy dotazníkového šetření budou sloužit jako podklad v oblasti nastavování systému kvality služeb pro osoby s duševním onemocněním. Dotazník vznikl v rámci pracovní skupiny projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, na jeho vytvoření se podíleli výzkumníci a praktici z celého spektra poskytovaných zdravotních a sociálních služeb i samotní uživatelé služeb.

Dotazník je plně anonymní, identita vyplňujících respondentů  není zjišťována. Je k dispozici na webové stránce projektu www.reformapsychiatrie.cz/2019/06/03/date-nam-par-minut/

 

Děkujeme Vám za pomoc