Zobrazení: 0

MOŽNOST VIDEOHOVORŮ S VAŠIMI BLÍZKÝMI V DOMOVĚ PRO SENIORY

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

obracíme na Vás s informací, že se nám podařilo vytvořit možnost spojení s Vašimi blízkými v Domově pro seniory prostřednictvím videohovorů.
Obdrželi jsme sponzorským darem 2 tablety (ještě jednou velmi děkujeme dárci!), které jsme osadili SIM kartami s datovým balíčkem a nainstalovali na ně následující platformy pro možné videohovory:

- WhatsApp
- Facebook Messenger
- Skype
- Viber

Je-li pro Vás tato možnost zajímavá, chtěli byste jí využít a máte-li pro to prostředky (nainstalovanou jednu z uvedených platforem), sdělte svůj zájem Mgr. Marcele Preisové na telefonním čísle +420 722 565 442 nebo na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Po domluvě Vám bude videohovor s Vaším blízkým zprostředkován.

Pracujeme také na možnosti videohovorů v Domově se zvláštním režimem, ta bude přístupná pravděpodobně v prvních dnech po Velikonočních svátcích.

Přejeme Vám všem veselé Velikonoce! 🌷

Zobrazení: 27

INFORMACE O OPATŘENÍCH K OCHRANĚ UŽIVATELŮ SLUŽEB V NAŠICH POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH

Vážení rodinní příslušníci, přátelé a známí našich uživatelů služeb,

jsme si vědomi, že v této době jistě mnozí přemýšlíte o tom, jak se vede Vašim blízkým v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem. V médiích jste vystaveni mnoha informacím z různých stran, které znásobují Vaši nejistotu. Rozhodli jsme se tedy sepsat stručný souhrn opatření, která jsme v souvislosti s prevencí výskytu nemoci COVID-19 doposud v našich službách zavedli:

- 2. 3. 2020 - ihned po objevení první nákazy v ČR jsme vyhlásili zákaz návštěv v našich pobytových službách.

- Byl ustanoven krizový tým, který tvoří 6 osob (vedení + strategičtí pracovníci).

- Okamžitě jsme vypracovali krizový plán (pro případ výskytu nákazy) a edukaci všech pracovníků přímé péče, opěrným bodem nám byla doporučení Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

- Byla nastavena pravidla zvýšeného hygienického režimu na všech odděleních i na provozních úsecích, upraveny pracovní postupy tak, aby byly omezeny kontakty s třetími osobami (bezkontaktní předávání pošty, balíčků, dodávek apod.).

- Zrevidovali jsme zásoby dezinfekce a ochranných prostředků, učinili objednávky na pokrytí zvýšené potřeby.

- Od 16. 3. bylo pozastaveno poskytování služeb od externistů - pedikúra, kadeřnice, kantýna, zubařka, potravinový a kávový automat.

- Byly omezeny výjezdy k lékařům mimo naše zařízení s výjimkou neodkladných zdravotních záležitostí.

- Vzhledem k tomu, že v té době ještě nebyly zajištěny ochranné pomůcky od státu, část našich pracovnic se věnovala výrobě šitých pratelných roušek, byli osloveni externí dodavatelé a dobrovolní dárci - díky tomuto úsilí se nám podařilo v pár dnech zajistit šité roušky pro celý provoz. Pracovníci okamžitě začali vyrobené roušky nosit po celou dobu kontaktu s ostatními pracovníky i s uživateli služeb.

- Vypracovali jsme seznam dobrovolníků z řad pracovníků, kteří jsou ochotni setrvat v zařízení dnem i nocí po celou dobu případné karantény, zajistili provozní změny a zázemí i materiál pro tento případ.

- Od 17. 3. jsme kompletně fyzicky oddělili uživatele služeb i personál z jednotlivých oddělení i provozních úseků tak, aby nedocházelo k žádnému kontaktu mezi nimi. Toto  opatření s sebou přineslo spoustu provozních změn - vyřazení společné jídelny a společných prostor, zařízení stravování uživatelů služeb i pracovníků přímo na oddělení, přesun šaten personálu, oddělení venkovních prostor, nastavení pravidel provozu tak, aby se nevyskytovali na jednom místě ve stejném čase uživatelé či pracovníci z více oddělení najednou.

- Byly zřízeny karanténní pokoje na každém oddělení pro uživatele služeb vracející se z hospitalizace, případně nemocné uživatele služeb.

- Byly osloveny veřejné instituce ohledně spolupráce v případě krize - Město Vyškov, Jihomoravský kraj, Krajská hygienická stanice, školská zařízení aj.

- Od 27. 3. pracujeme dle nařízení ministra zdravotnictví a metodického pokynu MPSV na přípravě izolované zóny pro až 10 % kapacity našich služeb - vyčlenili jsme jedno patro pro nemocné uživatele, bylo nutné přestěhovat stávající obyvatele pokojů, provést úpravy zařízení.

- Dvakrát denně je uživatelům služby i pracovníkům měřena tělesná teplota, prováděn monitoring jejich aktuálního zdravotního stavu.

- Jsme v denním kontaktu se zástupci Krajské hygienické stanice – pracoviště Vyškov.

- Dále dle nařízení ministra zdravotnictví byly zrušeny veškeré skupinové aktivity, aktivizace a fyzioterapie probíhá individuálně na pokojích klientů.

- Zrušili jsme možnost přinášení balíčků pro jednotlivé uživatele služeb na vrátnici z důvodu rizika zanesení nákazy do zařízení. Výjimkou je zajištění nutných potřeb uživatelů služeb, které telefonicky domluvíme s rodinou.

- Poskytujeme služební mobily k možnému telefonickému spojení našich uživatelů služeb s jejich blízkými, pracujeme na zajištění možnosti videohovorů.

- Zajistili jsme vybavenost ochrannými pomůckami pro všechna oddělení, provádíme instruktáž pracovníků v jejich používání.


Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb, výše uvedené je jen stručný výtah nejdůležitějších opatření, která jsme za celou dobu od objevení nákazy v ČR provedli a ve kterých budeme nadále pokračovat. Máme realizovatelný krizový plán, podle kterého bychom v případě krize postupovali. Bohužel, tato opatření a provozní změny s sebou nesou i nepohodlí a omezení nejen pro pracovníky, ale i pro Vaše blízké. Jsou však nutné a mají jediný cíl - OCHRANU ZDRAVÍ A ŽIVOTŮ NAŠICH UŽIVATELŮ SLUŽEB.

Děkujeme Vám za Vaše pochopení, se kterým všechna opatření ochrany Vašich blízkých přijímáte.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

31. 3. 2020

Zobrazení: 13

PODĚKOVÁNÍ ANEB V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE

V dnešní nelehké době se nesetkáváme jen s problémy a těžkostmi, ale také s lidskou solidaritou, obětavostí a nezištností. A tak se stále prodlužuje seznam institucí a osob, které zdarma, dle svých možností, podaly a podávají pomocnou ruku. Seznam je stále živý a neustále jej doplňujeme. Náš velký dík tedy patří těmto lidem a organizacím:
 
 • Město Vyškov - šité roušky, pomoc v personální tísni,
 • pan Michal Dědek se svým týmem - šité roušky,
 • pánové Josef Bouda a Filip Zachariáš - šité roušky,
 • Mateřská škola, Sochorova, Vyškov - šité roušky,
 • Mateřská škola Olšany - šité roušky,
 • paní Alena Čtvrtníčková - šité roušky,
 • paní Pavlína Skřivánková se svou maminkou - šité roušky,
 • zastupitelé Města Vyškov RNDr. Petr Hájek a Mgr. Libor Bláha, MBA - šité roušky,
 • paní Popeláková - šité roušky,
 • paní Jana Ševčíková - šité roušky,
 • paní Michaela Pospíšilová - šité roušky,
 • paní Kočvarová - šité roušky,
 • paní Zezulová - šité roušky,
 • paní Ježková - šité roušky,
 • paní Ivana Doleželová - šité roušky,
 • Mgr. Květoslava Karásková - šité roušky,
 • paní Adamcová - respirátory,
 • organizace ADRA - konzultace, poskytnutí kontaktů na dobrovolníky,
 • pan Jarek Černoch - dobrovolník ADRA - nákup hygienických prostředků uživatelům služby,
 • firma FAAT Consulting a Audit s.r.o. - p. Vondra - peněžní a věcný dar (tablety pro zprostředkování hovorů uživatelů služeb s rodinnými příslušníky),
 • SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova, pod vedením RNDr. Petra Hájka - ochranné štíty,
 • Marťa Preis, žák IX.B ZŠ Nádražní 5 - ochranné štíty,
 • Gymnázium a SOŠZE Vyškov pod vedením RNDr. Václava Klementa prostřednictvím Mgr. Zuzany Jirešové - zapůjčení bezkontaktního teploměru, ochota bezplatně zapůjčit lůžka,
 • Ing. Ivan Sabo - ELSYST Engineering  a Ing. Martin Jireš - ochranné štíty,
 • pan Luděk Petrilák a GENTLEMAN CLUB Vyškov ve spolupráci s panem Jaromírem Šuranským a Tiskaři Vyškovsko proti COVID-19 - ochranné štíty,
 • senátor PČR Ing. Ivo Bárek - dezinfekce,
 • Palírna U Zeleného stromu, a.s., Prostějov - dezinfekce,
 • Energetický a průmyslový holding, a.s. - respirátory FFP2,
 • paní Hana Hlubilová - šité roušky,
 • DDM Fantázie Brno - šité roušky,
 • paní Iva Pejchalová - šité roušky,
 • anonymní dárci
 
Zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli na zprostředkování kontaktů na možné dodavatele.
Poděkování patří i našim pracovníkům, kteří se v práci i doma věci věnují a dělají vše pro to, abychom byli ochrannými pomůckami dostatečně zásobeni. Také ti, kteří přispěli darovaným materiálem či zapůjčenými nástroji, mají náš dík.
A v neposlední řadě chceme poděkovat i těm všem, kterým jsou ochranné pomůcky určeny, poctivě je nosí, starají se o naše uživatele služeb a chrání je před možnou nákazou 24 hodin denně.
 
VÁM VŠEM PATŘÍ VELKÝ DÍK A OBDIV ZA VAŠI OBĚTAVOST A SOLIDARITU!
Zobrazení: 30

Omezení balíčků pro naše uživatele

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

V rámci prevence šíření nákazy virem COVID-19 a ochrany Vašich blízkých jsme sáhli k novému opatření - VYZÝVÁME VÁS VŠECHNY, ABYSTE JIŽ NENOSILI BALÍČKY PRO SVÉ BLÍZKÉ NA VRÁTNICI.  Znamenají zvýšené riziko, před kterým chceme naše uživatele služeb chránit.

O Vaše blízké a jejich potřeby je postaráno. Pokud by jim přeci jen něco během platnosti tohoto opatření chybělo, domluvíme se s Vámi telefonicky, abyste nutné věci zaopatřili.

Děkujeme Vám za pochopení a za to, že naše opatření respektujete - chráníme společnými silami Vaše blízké.