Zobrazení: 17

UKONČENÍ KARANTÉNY V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

dovolte, abychom Vás informovali, že karanténní opatření, které je v současné době v platnosti pro službu Domov se zvláštním režimem, bude ukončeno ve čtvrtek 7. 10. 2021. Karanténa v Domově pro seniory pak skončí k pondělku 11. 10. 2021.

Od uvedených dat opět můžete navštěvovat své blízké v našich pobytových službách. Návštěvní hodiny a opatření pro návštěvy zůstávají nadále stejné, jako byly před uzavřením služby z důvodu karantény - návštěvníci mohou chodit každý den v době mezi 13:30 a 16:30, při vstupu prokazují svoji bezinfekčnost a podepisují čestné prohlášení, po vnitřním areálu Domova se pohybují pouze se zakrytými ústy a nosem respirátorem třídy KN-95 nebo FFP-2.

Vzhledem k pokračujícím stavebním úpravám, dbejte, prosím, v celém areálu Domova pro seniory zvýšené bezpečnosti a pokynů pracovníků SSV, p.o.

 

Zobrazení: 32

UPOZORNĚNÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE V AREÁLU DOMOVA PRO SENIORY

Vážení návštěvníci Domova pro seniory,

upozorňujeme Vás na stavební práce probíhající v současné době nejen v areálu Domova pro seniory, ale i v prostorách před vstupem do areálu. Aktuálně se nachází veřejné schodiště před vstupem k vrátnici v kompletní rekonstrukci, která bude trvat cca 1 měsíc. Schodiště nelze po dobu rekonstrukce vůbec použít - zvolte tedy, prosím, horní cestu ke vstupu do areálu Domova.

Pokračuje i rekonstrukce budov Domova pro seniory. Došlo k výměně oken na oddělení A i B, pokračují práce na zateplení a opláštění budov. V tuto chvíli probíhá také výměna oken ve společné jídelně, není tedy možné využívat společnou jídelnu ke stravování ani k návštěvám uživatelů služeb Domova pro seniory (cca po 1 týden).

Při návštěvách Domova dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti, nevstupujte do označených míst stavby a sledujte aktuální pokyny.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na konečné výsledky rekonstrukce, která přinese zkvalitnění podmínek pro poskytování služby našim seniorům.

20. 9. 2021

 

Zobrazení: 86

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH SSV, p.o.

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

sdělujeme Vám, že vzhledem k potvrzenému výskytu infekčního onemocnění v našich pobytových službách jsou ode dne 23. 9. 2021 služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v karanténě. V uvedených zařízeních tedy nyní platí zákaz návštěv do odvolání. 

V obou domovech byla zavedena hygienická opatření, situace je řešena dle platných předpisů a ve spolupráci s odborníky. Žádáme Vás o pochopení a trpělivost a věříme, že brzy budete moci svoje blízké opět navštívit.

Mgr. Dana Indráková - ředitelka SSV, p.o.

23. 9. 2021

Zobrazení: 103

STAVEBNÍ PRÁCE V AREÁLU DOMOVA PRO SENIORY

Vážení příznivci SSV, p.o.,

Dovolte, abychom Vás informovali o aktuálním dění v naší organizaci.

Od pondělí 10. 5. 2021 začaly v areálu Domova pro seniory probíhat přípravné práce pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy domova pro seniory – Polní 252/1, 682 01 Vyškov“. Projekt je financován JMK a částečně formou dotace z OPŽP (Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Stavební práce započaly přistavením mobilních kontejnerů (sklady nářadí, drobného materiálu). K uskladnění materiálu slouží kromě areálu Domova taktéž parkoviště pod DpS na ulici Polní.

Od úterý 11. 5. 2021 probíhala montáž oplocení, demontáž chodníků a byly odstartovány výkopové práce. Dále byly ještě přistaveny odpadní kontejnery na travnaté plochy před krčkem bloku A i B, proběhlo zaměření oken ve všech budovách A, B i C. 

V současné době již započala montáž nových oken, pracuje se na jejich výměně na oddělení B, po ukončení prací na této budově se stavební pracovníci přesunou k výměně oken do budovy A. V celém areálu stále probíhají přípravné a výkopové práce.

Při pohybu v areálu Domova pro seniory dbejte, prosím, zvýšené pozornosti a pokynů pracovníků SSV, p.o.

O dalším průběhu prací Vás budeme průběžně informovat. Ačkoli celá akce bude znamenat momentálně částečné omezení pohodlí, je prováděna se záměrem do budoucna zkvalitnit život seniorů v našem zařízení.

Mgr. Dana Indráková

21. 7. 2021