Zobrazení: 26

Návštěvy od 1. 7. 2020

I po rozvolnění opatření v jiných oblastech našich životů stále platí určitá omezení v zařízeních sociálních služeb. V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (viz příloha) tedy budou i nadále probíhat návštěvy v našich pobytových službách za specifických podmínek.

Základním pravidlem pro návštěvy je, stejně jako doposud, telefonické objednání návštěvy předem. Návštěvy probíhají každý den v odpoledních hodinách v době od 14:00 do 16:00, dle objednávkového rozpisu. Bližší informace o opatřeních a průběhu návštěv najdete v příloze tohoto článku.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Zobrazení: 34

Poděkování za péči

Dne 23. 5. 2020 jsme dostali následující poděkování pracovníkům našeho Domova. Moc si Vašich pěkných slov vážíme:

"Chci vyjádřit velké poděkování vašemu ústavu za dlouhodobou péči o moji maminku F. H. Hlavně za to, že mi bylo umožněno ji navštívit v posledních dnech jejího pozemského života. Velké poděkování patří celému oddělení Bloku B, s paní Mgr. Marií Seluckou, staniční sestrou Janou Bugnerovou,( se kterou jsem byl v posledních dnech každý den v kontaktu), dále sestře Jiřince Jurasové a dalším sestrám, které neznám jménem a ještě děkuji Petře Vrábelové. Za ta dlouhá léta, kdy jsem pravidelně neděli co neděli navštěvoval maminku se mi váš ústav hluboce zaryl do srdce. Ještě jednou velké díky.  S úctou P. H., Vážany nad Litavou."

Zobrazení: 37

Poděkování

Máme radost z každého ocenění naší práce a nejinak tomu bylo, když jsme 26. 5. 2020 dostali e-mail následujícího znění:

"Dobrý den, paní ředitelko,

 

chtěla jsem Vám touto cestou velmi poděkovat a pochválit paní staniční sestru, zdravotní sestřičky, ošetřovatelky/ošetřovatele zkrátka všechny z oddělení A, jak se v době karantény obětavě starali o klienty Vašeho domova. Chci poděkovat za moji maminku paní L., kterou jsem bohužel 3 měsíce nemohla navštívit, ale bylo mně umožněno jí vidět přes videohovor a  za to jsem Vám všem velmi vděčná. Jsem rovněž moc ráda, že maminka je umístěna ve Vašem domově pro seniory, kde vím, že má zajištěnou veškerou péči na vysoké úrovni.

Ještě chci poděkovat všem sociálním pracovnicím na odd. sociální agendy za jejich vstřícnost.

Všem moc děkuji a přeji pevné zdraví.

I. S.-dcera pí L."

Zobrazení: 49

Objednávky návštěv v Domově pro seniory

PROSÍME VŠECHNY RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A BLÍZKÉ NAŠICH SENIORŮ, ABY NÁVŠTĚVY OBJEDNÁVALI TELEFONICKY DLE PŘEDEM STANOVENÉHO ROZPISU NA ČÍSLECH:

515 143 026,

515 143 027,

720 952 675,

722 565 442,

725 435 319,

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, JEN TAKTO LZE ZVLÁDNOUT SLOŽITOU ORGANIZACI NÁVŠTĚV ZA STANOVENÝCH OPATŘENÍ.