Zobrazení: 41

Informace pro návštěvníky našich uživatelů služeb

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

dovole, abychom Vás informovali o nově schváleném pravidle pro návštěvy uživatelů služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Od soboty 20. 3. 2021 schválila Vláda novou výjimku pro ty z Vás, kteří jste již byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky vakcíny již uběhlo více než 14 dnů. Na návštěvu za Vaším blízkým do Domova pro seniory nebo do Domova se zvláštním režimem tak již budete moci nejen s potvrzením o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu ne staršího 48 hodin nebo s lékařským potvrzením, že jste prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech, ale také s platným certifikátem Ministerstva zdravotnictví o plném očkování (u dvoudávkových vakcín obě dávky, u jednodávkové vakcíny jednu dávku) ukončeném před více než 14 dny.

Všechna ostatní dříve nastavená pravidla a opatření (předchozí objednávka návštěvy, povinný respirátor a dodržování hygienických a organizačních opatření během návštěvy) zůstávají v platnosti.

Další novinkou, schválenou Vládou od 20. 3. 2021, je skutečnost, že ti uživatelé našich služeb, kteří byli již plně očkováni dvěma dávkami vakcíny před více než 14 dny, nebudou muset být po návratu z vycházky či pobytu mimo zařízení v karanténě.

Věříme, že výše zmíněná nová opatření směřují ke snížení sociální izolace našich uživatelů služeb a uspokojení jejich potřeby kontaktů se svými blízkými. Přejeme Vám mnoho příjemných společných chvil.

 

Mgr. Dana Indráková

19. 3. 2021

 

Zobrazení: 62

Nové informace o situaci v pobytových službách SSV, p.o.

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

dovolte, abychom Vás informovali o dalším dění v našich pobytových službách.

V minulém příspěvku jsme Vám přinesli novinky o proběhlé první etapě očkování uživatelů služeb a pracovníků SSV, p.o. Nyní se blíží druhé kolo očkování, které proběhne 4. 2. 2021, opět prostřednictvím mobilního týmu Fakultní nemocnice Brno Bohunice.

Bohužel se však v posledních dnech projevila nákaza několika uživatelů služeb virem SARS-CoV-2 na oddělení A Domova pro seniory a v Domově se zvláštním režimem. Vzniklou situaci řešíme, byla přijata opatření a rodinní příslušníci pozitivně testovaných uživatelů služeb byli kontaktováni. 

V současné době je tedy celé oddělení Domova se zvláštním režimem a 4 bytové jednotky oddělení A v karanténě. U těch uživatelů služeb, kteří jsou v izolaci nebo karanténě, nelze konat návštěvy (kromě státem stanovených výjimek - terminální stadium onemocnění, výrazné zhoršení psychického stavu). U ostatních seniorů, kteří nejsou v karanténě ani v izolaci, jsou návštěvy povoleny za již dříve nastavených opatření a podmínek.

Podrobné informace k návštěvám naleznete na našich webových stránkách v záložce NÁVŠTĚVY – připomeňme si nyní, prosím, základní pravidla: Návštěva je možná pouze po předchozí objednávce (telefonicky u sociálních pracovnic nebo prostřednictvím webové aplikace na našich webových stránkách v záložce NÁVŠTĚVY) a pouze po odevzdání originálu potvrzení o výsledku negativního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 navštěvující osoby (v době návštěvy nesmí být výsledek testu starší než 48 hodin) nebo potvrzení od lékaře o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech. Po celou dobu návštěvy je třeba mít řádně nasazený vlastní respirátor minimálně typu FFP2 nebo KN-95.

S postupující dobou přibývá těch rodinných příslušníků, kteří již byli očkováni proti onemocnění COVID-19 nebo si nechali provést test na protilátky a získali pozitivní výsledek – množí se tedy dotazy, zda by se nemohli prokázat při návštěvě tímto způsobem. Bohužel, v současné době platí pouze takové opatření Vlády, které připouští jen výše zmíněné podmínky pro návštěvu uživatele služeb (výsledek testu ne starší než 48 hodin, potvrzení o prodělání COVID-19 v posledních 90 dnech). Jiné způsoby prokázání tedy, bohužel, nejsou možné.

Chtěli bychom také zmínit pravidla pro opouštění areálu Domova uživatelem služby – i na ta se nás často dotazujete. Aktuální opatření Vlády upravuje podmínky pro opuštění pobytového zařízení klientem a pravidla po jeho návratu zpět. Opuštění areálu Domova na jakkoli dlouhou dobu (vycházka, návštěva rodiny, vyšetření u lékaře mimo zařízení apod.) je tedy možné za předpokladu, že po návratu zpět do Domova je uživatel služeb v karanténě po dobu 7 dní, přičemž po třech a sedmi dnech je mu proveden antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Pokud jsou výsledky obou těchto testů negativní, může být karanténa tomuto uživateli služeb ukončena. Toto pravidlo platí i pro nově přijaté uživatele služeb. Po dobu karantény uživatel neopouští pokoj, nepřijímá návštěvy, jsou u něj přijata zvýšená hygienická opatření jako u potencionálně nakažené osoby.  Karanténa po návratu není uložena těm seniorům, kteří v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19. U těchto uživatelů služeb jsou pouze dodržována přísnější hygienická pravidla.
Těm uživatelům služeb, kteří opouštějí areál, je doporučeno po dobu pobytu mimo něj chránit si nos a ústa respirátorem.

Milí rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb, všechna opatření, jakkoli se Vám zdají být přísná, jsou upravena v aktuálních předpisech a opatřeních Vlády - jsme tedy povinni je dodržovat. Všechna nařízení zároveň míří k ochraně zdraví a životů Vašich blízkých, berte je tedy, prosím, jako „nutné zlo“, které Vám sice může znepříjemňovat životy a přinášet nepohodlí, zároveň však může značnou měrou přispět k záchraně životů jiných. Věřme tedy společně, že dodržování shora uvedených podmínek spolu s proočkováním vysokého procenta našich seniorů alespoň trochu zmírní obavy z možného těžkého průběhu nemoci a bude se nám všem volněji dýchat.

Všechny Vás srdečně zdravím a přeji Vám i Vašim blízkým hlavně pevné zdraví.

Dana Indráková – ředitelka SSV, p.o.

3. 2. 2021

Zobrazení: 36

Očkování v SSV, p.o.

Dovolte, abychom Vás informovali o průběhu očkování v SSV, p.o.

Jak jsme uvedli v jednom z předešlých příspěvků na našich stránkách, očkování v SSV, p.o. započalo záhy po Novém roce. S prvními dávkami vakcín přijel výjezdový tým z FN Brno dne 14. 1. 2021. Podruhé k nám zavítali zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno 14. 2. 2021. Pro ty zájemce z řad uživatelů služeb a pracovníků SSV, p.o., kteří nemohli být očkování v prvních dvou termínech (nemoc, karanténa apod.), realizoval další etapu očkování výjezdový tým z FNUS Brno dne 25. 2. 2021 a znovu přijede dokončit očkování dne 18. 3. 2021. Pro očkování v SSV, p.o. byla použita očkovací látka COMIRNATY společností Pfizer a BioNTech.

Pro představu o počtech vakcín aplikovaných v SSV, p.o. přikládáme malou statistiku:

Zaměstnanci:

Z celkového počtu 176 zaměstnanců je již plně očkovaných dvěma dávkami 77 pracovníků, prozatím jedna dávka byla aplikována 18 pracovníkům.

Alespoň jednu dávku očkovací látky získalo 54 % zaměstnanců SSV, p.o.

Uživatelé služby:

Z celkového počtu 196 uživatelů pobytových služeb SSV, p.o. je již plně naočkováno dvěma dávkami 119 uživatelů, prozatím jedna dávka byla aplikována 49 uživatelům služby.

Alespoň jednu dávku očkovací látky získalo 85,7 % uživatelů našich pobytových služeb.

CELKOVÉ POČTY VAKCÍN

Celkem bylo v dosavadních třech etapách aplikováno 459 vakcín.

Alespoň jedna dávka byla aplikována 263 osobám.

 

Zobrazení: 66

Očkování v pobytových službách SSV, p.o.

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů služeb,

zatímco v minulých příspěvcích jsme se k Vám obraceli s informacemi o karanténě a izolaci v našich pobytových službách, dnes Vám přinášíme zprávu o dalším tématu, které Vás zajímá - o očkování proti onemocnění způsobenému virem SARS-CoV-2. 

V našich pobytových službách, tj. v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem, proběhla očkovací akce ve čtvrtek 14. 1. 2021. Očkovací tým z FN Brno očkoval v prostorách organizace SSV, p.o. uživatele služeb i personál. Celá očkovací akce proběhla v pořádku a první dávkou vakcíny COMIRNATY od firem Pfizer a BioNTech bylo naočkováno celkem 153 uživatelů služeb z DpS i DZR, což činí 80,1 % z aktuálního celkového počtu uživatelů našich pobytových služeb. 

Čekáme na druhou dávku očkovací látky a věříme, že i tento krok přispěje významně k ochraně zdraví našich seniorů a k návratu do běžného života v našich Domovech. Moc se na tento stav věcí těšíme. 

 

Mgr. Dana Indráková

15. 1. 2021